PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Okładka 1

WIĘCEJ

Okładka 2

WIĘCEJ

Okładka 3

WIĘCEJ

Okładka 4

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Szczwół plamisty (Conium maculatum L.) w antycznej medycynie i prawie rzymskim

Dagmara Skrzywanek-Jaworska, Konrad Tadajczyk WIĘCEJ

Interakcje farmakodynamiczne między lekami zwiotczającymi a innymi grupami leków w praktyce anestezjologicznej

Paweł Radkowski, Rafał Marek Okoński WIĘCEJ

Adukanumab i lekanemab – dwa nowe przeciwciała przeciw patologicznym formom amyloidu beta w terapii choroby Alzheimera

Jakub Wojcieszak WIĘCEJ

Wpływ leków anestetycznych na płód. Przegląd literatury

Paweł Radkowski, Justyna Opolska, Patrycja Bartosiewicz WIĘCEJ

Suplementy dla sportowców – część 1. Kreatyna

Paweł Błażej Szewczyk, Marcin Osowski, Bartłomiej Dorożyński, Ewa Szura WIĘCEJ

Maści, kremy, żele w onkologii doświadczalnej i klinicznej

Dorota Sylwia Sawczuk, Zuzanna Perkowska, Maciej Małecki WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka IV

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Zawartości biopierwiastków w aerozolu wytworzonym z ogólnodostępnych wód mineralnych z wykorzystaniem urządzenia Minitężnia-2018

Bartłomiej Andrzej Rospond, Joanna Piotrowska, Włodzimierz Opoka, Bernadeta Szewczyk, Agata Krakowska WIĘCEJ

A comparative review of Baxter ExactaMix 2400 and Fresenius KabiHelp Parenteral Nutrition Compounder Devices

Marcin Mateusz Granat WIĘCEJ

Udział stresu oksydacyjnego w wybranych jednostkach chorobowych w świetle najnowszych badań

Justyna Fołta, Zuzanna Rzepka, Dorota Małgorzata Wrześniok WIĘCEJ

Łuszczyca cz.1 – obraz kliniczny, patogeneza, leczenie systemowe

Bogusława Pietrzak, Ewa Zwierzyńska, Emilia Hytroś WIĘCEJ

Obiecujące zastosowania bakterii probiotycznych jako wsparcie terapii depresji, chorób neurodegeneracyjnych – przegląd najnowszych badań

Natalia Janicka, Michał Świątek, Aleksandra Kaczmarek-Zalewska, Martyna Kotarba, Patrycja Karolczyk, Bartłomiej Jońca, Katarzyna Karłowicz-Bodalska WIĘCEJ

Leki najczęściej stosowane w przewlekłej terapii przeciwzakrzepowej oraz ich wpływ na przygotowanie pacjentów do zabiegów chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki

Sylwia Wójcik, Katarzyna Mocny-Pachońska, Michał Wójcik, Tadeusz Morawiec WIĘCEJ

Okładka 1

WIĘCEJ

Okładka 2

WIĘCEJ

Okładka 3

WIĘCEJ

Okładka 4

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Hair loss impact on quality of life of patients with oncological diseases – pilot study

Monika Szkultecka-Dębek, Katarzyna Oszajca, Mariola Drozd, Patryk Wania WIĘCEJ

Determinants of medicines consumption in Poland

Elżbieta Stańczyk, Katarzyna Szalonka, Piotr Stańczyk, Wioletta Nowak, Jolanta Blicharz, Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska, Anna Gardocka-Jałowiec, Katarzyna Wierzbicka WIĘCEJ

Przekonania fachowych pracowników polskich aptek na temat leków homeopatycznych – badanie ankietowe

Agnieszka Sałek, Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Dominik Marciniak WIĘCEJ

Schisandra henryi jako gatunek o dużym potencjale leczniczym oraz aktywność farmakologiczna lignanów dibenzocyklooktadienowych

Karolina Jafernik, Adam Kokotkiewicz, Halina Ekiert, Maria Łuczkiewicz, Agnieszka Szopa WIĘCEJ

Bezpieczeństwo zdrowotne suplementów diety. Nowe uregulowania prawne po kontroli rządowej agencji NIK

Agnieszka Joanna Kowalska-Olczyk WIĘCEJ

Anticancer potential of bovine lactoferrin in colorectal and other cancers – a brief overview

Joanna Słoka, Barbara Strzałka-Mrozik WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Okładka IV

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Analiza farmakoterapii seniorów na podstawie samodzielnie sporządzanych wykazów stosowanych preparatów, w kontekście prowadzenia usługi przeglądu lekowego w Polsce

Patrycja Szadkowska, Maciej Karolak WIĘCEJ

Ocena jakości wytycznych praktyki klinicznej dotyczących postępowania w astmie za pomocą narzędzia AGREE II

Magdalena Zielińska, Marta Andrzejewska, Zuzanna Grunwald, Wioleta Opieka, Magdalena Woźniak, Tomasz Hermanowski WIĘCEJ

Developing systemic solutions for typhus fever eradication in resurgent Poland between 1918 and 1924

Agnieszka Polak, Anna Zagaja, Maria Cichecka WIĘCEJ

Hydrożele jako skuteczne materiały opatrunkowe we wspomaganiu leczenia ran

Anna Górska, Aleksander Mendyk WIĘCEJ

Reakcja disulfiramowa i disulfiramopodobna – niewyjaśnione do końca interakcje leków z etanolem

Krzysztof Badura, Wojciech Owczarek, Anna Wiktorowska Owczarek WIĘCEJ

Substancje o potencjale terapeutycznym wpływające na szlak Keap1-Nrf2-ARE w chorobach oczu związanych z wiekiem

Julia Sajak, Kacper Wojnarowski, Barbara Strzałka-Mrozik WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Okładka IV

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Produkt leczniczy i suplement diety jako odpady – zagadnienia prawne

Justyna Rogowska, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ

Otwarcie apteki w ramach systemu franczyzy w świetle ustawowego zakazu koncentracji aptek

Michał Jachowicz, Michał Kobylarz WIĘCEJ

Represje władzy ludowej wobec właścicieli prywatnych aptek w latach 1944–1950

Anna Żuk WIĘCEJ

Konsultacja farmaceutyczna Nowy Lek jako wsparcie pacjentów chorych przewlekle w realizacji zaleceń terapeutycznych

Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Justyna Dymek, Mariola Drozd, Olga Sierpniowska, Agnieszka Stankiewicz, Artur Jędra, Magdalena Jasińska-Stroschein WIĘCEJ

Tirzepatyd – nowy analog hormonów inkretynowych

Gabriela Anglart, Laura Janik, Katarzyna Dettlaff WIĘCEJ

Krytyczne spojrzenie na nowe możliwości zastosowania terapeutycznego statyn – podsumowanie aktualnego stanu wiedzy

Kacper Kossakowski, Klaudia Katarzyna Orzechowska, Weronika Sikora, Wiktoria Grabowska, Kornelia Kowalska, Radosław Kujawski, Kamila Czora-Poczwardowska, Michał Szulc, Przemysław Łukasz Mikołajczak, Joanna Bartkowiak-Wieczorek WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Okładka IV

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Pediatryczne biofarmaceutyczne systemy klasyfikacji leków (pBCS)

Justyna Srebro, Witold Brniak, Renata Jachowicz, Klaudia Syty, Katarzyna Tomaś WIĘCEJ

Mandragora (Mandragora officinalis L.) w medycynie grecko-rzymskiego antyku i wczesnego Bizancjum

Krzysztof Jagusiak, Konrad Tadajczyk, Maciej Kokoszko WIĘCEJ

Rola kwasu dokozaheksaenowego w rozwoju neuronalnym i znaczenie suplementacji DHA w okresie ciąży

Aleksandra Karmańska, Marcin Cieślak, Wojciech Owczarek, Bolesław Tomasz Karwowski WIĘCEJ

Interakcje pomiędzy wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w diecie a mikrobiotą jelitową

Alicja Zajdel, Adam Wilczok WIĘCEJ

Znaczenie leczenia żywieniowego w terapii choroby Leśniowskiego-Crohna w populacji pediatrycznej

Julia Dankowska, Agnieszka Borys-Iwanicka, Lilla Pawlik Sobecka, Joanna Górka-Dynysiewicz WIĘCEJ

Wybrane surowce roślinne stosowane w terapii migreny

Joanna Piotrowska, Bartłomiej Rospond, Bernadeta Szewczyk, Włodzimierz Opoka WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Okładka IV

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Uwarunkowania stosowania marihuany do celów medycznych w Polsce

Artur Owczarek, Paweł Kozaczuk, Bożena Grimling, Bożena Karolewicz WIĘCEJ

Ksylazyna – od leku weterynaryjnego do śmiertelnie niebezpiecznego narkotyku

Jolanta Barbara Zawilska WIĘCEJ

Owoce borówek jako cenne źródło polifenoli o właściwościach prozdrowotnych

Sara Janowska, Monika Wujec WIĘCEJ

Omeprazol – nowy surowiec do receptury aptecznej

Katarzyna Sosnowska, Katarzyna Winnicka WIĘCEJ

Praktyczne aspekty stosowania podłoża Witepsol H15 w recepturze aptecznej

Aldona Maciejewska, Krzysztof Niwiński, Kamil Kornaus, Paweł Rutkowski WIĘCEJ

Obiecujące zastosowania probiotyków i prebiotyków w przebiegu COVID-19 – przegląd najnowszych doniesień

Patrycja Karolczyk, Martyna Kotarba, Michał Świątek, Aleksandra Kaczmarek-Zalewska, Natalia Janicka, Bartłomiej Jońca, Igor Matkowski, Katarzyna Karłowicz-Bodalska WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Okładka IV

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Zastosowanie metabolomiki w analizie toksykologicznej

Izabela Krzemień, Hubert Stankowicz, Maciej Tadeusz Gawlik WIĘCEJ

Filmy ulegające rozpadowi w jamie ustnej – charakterystyka metod oceny ich jakości

Ewelina Łyszczarz, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Zalety modelu danio pręgowanego (Danio rerio) w rozwiązywaniu współczesnych problemów neurotoksyczności, teratotoksyczności i genotoksyczności ksenobiotyków

Magdalena Czuma, Agnieszka Kozioł, Maciej Tadeusz Gawlik WIĘCEJ

Łuszczyca cz. 2 – leczenie miejscowe, fototerapia oraz pielęgnacja skóry

Ewa Zwierzyńska, Emilia Hytroś, Bogusława Pietrzak WIĘCEJ

Czerniak złośliwy – epidemiologia, patogeneza, diagnostyka i innowacyjne metody terapeutyczne

Magdalena Janus, Zuzanna Rzepka, Paulina Kaleta, Dorota Małgorzata Wrześniok WIĘCEJ

Nowe możliwości współpracy lekarzy i farmaceutów w Polsce w sytuacji wdrażania opieki koordynowanej i opieki farmaceutycznej

Renata Bogusz WIĘCEJ