PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Okładka 1

WIĘCEJ

Okładka 2

WIĘCEJ

Okładka 3

WIĘCEJ

Okładka 4

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Ocena stosowania glikokortykosteroidów przez sportowców w Polsce w świetle znowelizowanych przepisów antydopingowych

Andrzej Pokrywka, Daria Berezovska, Sylwia Lewandowska Pachecka, Michał Rynkowski, Raphael Faiss, Jarosław Krzywański WIĘCEJ

Gut microbiota modulation in the chronic kidney disease management

Łukasz Dobrek WIĘCEJ

Sirtuiny jako potencjalny cel molekularny składników kosmetycznych

Katarzyna Brezdeń, Katarzyna Pańczyk-Straszak, Anna Waszkielewicz WIĘCEJ

Leki chiralne – standard czy wyzwanie dla współczesnej farmacji? Rozważania o wybranych pochodnych kwasu 2-arylopropionowego

Natalia Kocot, Rafał Mastalerz, Jacek Dulęba, Tomasz Siódmiak, Michał Piotr Marszałł WIĘCEJ

Leczenie cukrzycy u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – przegląd najnowszych badań

Natalia Wierzbowska, Wiktoria Bosy, Bolesław Banach WIĘCEJ

Etyloceluloza – substancja pomocnicza o wielokierunkowym zastosowaniu w technologii postaci leku

Katarzyna Olechno WIĘCEJ

Okładka 1

WIĘCEJ

Okładka 2

WIĘCEJ

Okładka 3

WIĘCEJ

Okładka 4

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Rola komórek glejowych w chorobach neurodegeneracyjnych. Część II. Patofizjologia komórek glejowych w neurodegeneracji

Mateusz Maszczyk, Sara Lechowska, Dorota Wrześniok WIĘCEJ

Prevalence of aflatoxins and ochratoxine A in organically and conventionally produced herbs and spices

Magdalena Gajewska, Anna Maria Szosland-Fałtyn, Beata Bartodziejska WIĘCEJ

Wpływ colostrum bydlęcego na profil cytokin w chorobach przyzębia

Maria Serdyńska, Agata Poniewierska-Baran, Karol Serwin, Paulina Warias, Tomasz Sroczyński, Andrzej Pawlik WIĘCEJ

Znaczenie i rola witaminy D w praktyce farmaceutycznej

Radosław Jerzy Balwierz, Aleksandra Niedźwiecka, Paweł Biernat, Agata Jasińska-Balwierz, Natalia Schäfer, Marcin Osowski, Urszula Skotnicka-Graca WIĘCEJ

Potencjał terapeutyczny owocu róży dzikiej w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Rafał Mastalerz, Natalia Kocot, Jacek Dulęba, Tomasz Siódmiak, Michał Piotr Marszałł WIĘCEJ

Zastosowanie kosmetyków probiotycznych i prebiotycznych

Zuzanna Strej, Beata Szmigiel-Merena WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Okładka IV

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Analiza wartości stężeń kwasu walproinowego w aspekcie dawkowania tego leku i monitorowania efektu klinicznego u pacjentów w różnym wieku z rozpoznaną padaczką

Agnieszka Cios, Elżbieta Szczygieł-Pilut, Sylwia Kozłowska, Anna Zajączkowska-Dutkiewicz, Łukas WIĘCEJ

Budesonidum ogranicza przeżywalność komórek raka jajnika in vitro

Klaudia Nyga, Zuzanna Perkowska, Maciej Małecki WIĘCEJ

Z manuału Ignacego Łukasiewicza

Krzysztof Andrzej Koniewicz, Monika Urbanik WIĘCEJ

Mezoporowate nanocząstki krzemionkowe jako nośniki leków w terapii celowanej

Karolina Krajewska, Karol Przemysław Nartowski WIĘCEJ

Nitrozoaminy w produktach leczniczych

Katarzyna Dominiak, Marta Lewandowska, Katarzyna Dettlaff WIĘCEJ

Leczenie systemowe zaawansowanego raka jelita grubego ze szczególnym uwzględnieniem refundowanych w Polsce metod leczenia

Marta Szumilak WIĘCEJ

Okładka 1

WIĘCEJ

Okładka 2

WIĘCEJ

Okładka 3

WIĘCEJ

Okładka 4

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Efektywność kosztowa leczenia nowotworu krtani

Magdalena Ściesińska, Anna Sinkiewicz, Mirosława Kowalkowska, Grzegorz Grześk WIĘCEJ

Farmakoterapia częstoskurczu nadkomorowego u dorosłych

Jacek Owczarek, Wojciech Owczarek WIĘCEJ

The application of lipase from Burkholderia cepacia in the enantioselective pharmaceutical biocatalysis 9

Jacek Dulęba, Tomasz Siódmiak, Rafał Mastalerz, Natalia Kocot, Agnieszka Dębińska, Emilia Suchomska, Mateusz Czeczka, Kamil Cała, Dorota Wątróbska-Świetlikowska, Michał Piotr Marszałł WIĘCEJ

Nowości w zakresie opakowań kropli do oczu

Aldona Maciejewska, Krzysztof Niwiński, Iwona Skiba-Kurek, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Analiza zmian w refundacji leków na przykładzie grup limitowych zawierających leki beta-2-adrenergiczne w Polsce w latach 2012–2021

Piotr Zbigniew Rykowski, Magdalena Władysiuk, Robert Plisko, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Zastosowanie anyżu gwiaździstego (Illicium verum) oraz trans-anetolu w kosmetologii

Marta Sharafan, Magdalena Anna Malinowska, Halina Ekiert, Elżbieta Sikora, Agnieszka Szopa WIĘCEJ

Okładka 1

WIĘCEJ

Okładka 2

WIĘCEJ

Okładka 3

WIĘCEJ

Okładka 4

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Ciemna twarz konopi: syntetyczne kannabinoidy jako „dopalacze”

Małgorzata Piechaczek, Magdalena Smolik, Beata Bystrowska WIĘCEJ

Zastosowanie parametru krytycznego upakowania fizjologicznie aktywnych związków w modelach biologicznych

Jan Kobierski WIĘCEJ

Ocena innowacyjności projektów krajowego sektora farmaceutycznego w ramach programów wsparcia na działalność B + R

Małgorzata Sznitowska, Monika Lamparska-Przybysz WIĘCEJ

Rak prostaty – aktualne możliwości terapeutyczne

Dawid Wardecki, Małgorzata Dołowy WIĘCEJ

Kwas tranexamowy: kolejny lek dostępny dla ratowników medycznych

Michał Mazuchowski WIĘCEJ

Diagnostyka i terapia cukrzycy ciążowej

Maria Magdalena Salmanowicz, Patrycja Nowicka, Bolesław Banach, Arnold Kukowka WIĘCEJ