PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Wykorzystanie spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ATR-FTIR) w ocenie interakcji chemicznych gabapentyny z wybranymi substancjami pomocniczymi

Natalia Łata, Natalia Piekuś-Słomka, Joanna Ronowicz WIĘCEJ

Rdzeniowy zanik mięśni – onasemnogene abeparvovec i inne opcje terapeutyczne

Aleksandra Majchrzak-Celińska, Anna Warych, Mikołaj Szoszkiewicz WIĘCEJ

Wpływ regulacji prawnych na poziom konkurencyjności aptek ogólnodostępnych

Urszula Religioni, Teresa Pakulska WIĘCEJ

XIV Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Zwykli niezwykli ludzie – krótkie wspomnienie o mgr farm. Janinie Szopińskiej

Lucyna Bułaś WIĘCEJ

Zmiany właściwości farmakokinetycznych leków przeciwdrobnoustrojowych u pacjentów krytycznie chorych

Agnieszka Cios, Łukasz Hońdo, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) – od przeszłości do teraźniejszości

Bogumiła Ciseł, Katarzyna Lipska, Anna Gumieniczek, Agata A. Filip WIĘCEJ

Hydrożele w recepturze aptecznej leków dermatologicznych

Bianka Jacyna, Bartosz Maciejewski, Małgorzata Sznitowska WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Pentraksyna 3 i jej rola w odbudowie tkanek

Joanna Górka-Dynysiewicz, Jolanta Zuwała-Jagiełło WIĘCEJ

Personalizacja – przyszłość medycznych konopi?

Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Znaczenie kwasu foliowego dla zdrowia organizmu człowieka

Karolina Banyś, Monika Knopczyk, Barbara Bobrowska-Korczak WIĘCEJ

„Konopie medyczne” – kompendium wiedzy farmaceuty

Natalia Piekuś-Słomka WIĘCEJ

„Medycyna wyleczająca” Louisa Le Roy (1766–1842)

Monika Urbanik WIĘCEJ

Zapalenie oskrzelików – trudności diagnostyczno – terapeutyczne u pacjentów pediatrycznych

Iwona Kowalska, Radosław Skubiszewski, Magdalena Kowalska, Adrian Kowalski4, Alicja Nowaczyk WIĘCEJ

Niechirurgiczne metody opóźniające procesy starzenia się skóry

Gabriela Osika, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Zastosowanie probiotyków w profilaktyce oraz leczeniu raka żołądka i raka jelita grubego

Karolina Kaźmierczak-Siedlecka, Wojciech Makarewicz WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Recepturowa emulsja o zwiększonej lepkości do miejscowego stosowania glikokortykosteroidów w przełyku

Alicja Bieńkowska, Joanna Nowosielska, Iga Osińska, Arkadiusz Leloch, Krzysztof Gawrychowski, Aleksandra Banaszkiewicz, Maciej Małecki WIĘCEJ

Właściwości prozdrowotne owoców jabłoni domowej w świetle najnowszych badań naukowych (Malus x domestica Borkh.)

Aneta Starzec, Danuta Raj, Izabela Fecka WIĘCEJ

Rola witaminy D w chorobach nowotworowych i neurodegeneracyjnych – przegląd literatury

Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Eliza Główka, Stefania Superczyńska, Karolina Spitzka, Weronika Guzenda, Bartosz Sadowski, Aleksandra Falana, Daria Staś WIĘCEJ

Przydatność oznaczania wskaźnika kwaśnego steatokrytu u niemowląt chorych na mukowiscydozę

Mirosława Wieczorek-Filipiak, Sławomira Drzymała‑Czyż, Dariusz Walkowiak, Jan K. Nowak, Dagmara Woźniak, Jarosław Walkowiak WIĘCEJ

Nieinwazyjne metody analizy instrumentalnej w nowoczesnej technologii farmaceutycznej

Joanna Ronowicz, Natalia Piekuś-Słomka WIĘCEJ

Żywienie enteralne pacjentów pediatrycznych z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna

Bartosz Rudzki, Agnieszka Żwirełło, Grzegorz Burdyn, Karolina Kaźmierczak-Siedlecka, Ewelina Lubieniecka‑Archutowska, Anna Lebiedzińska WIĘCEJ

Farmacja kliniczna – na jakim etapie jesteśmy w Polsce?

Adrian Bryła, Kamila Urbańczyk, Anna Stachowiak, Magdalena Burkacka, Michał Steczko, Anna Wiela-Hojeńska WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Ocena poziomu satysfakcji pacjentów z etykietopiktogramów w aptece pilotażowej

Adrianna Narożny, Szymon Zdanowski, Damian Świeczkowski, Miłosz Jaguszewski, Jerzy Krysiński, Piotr Merks WIĘCEJ

Charakterystyka dostępnych w Polsce suplementów diety zawierających w swoim składzie glutation (GSH)

Hanna Czeczot, Joanna Witwicka WIĘCEJ

„Konopie medyczne – kompendium wiedzy farmaceuty” – komentarz praktyczny w zakresie receptury aptecznej

Maciej Karolak WIĘCEJ

Pamięci „Dyrektora skutecznego”. Wspomnienie o Dyrektorze Wiesławie Szelejewskim (1943–2019)

Andrzej Kutner, Marzena Mioduszewska, Janusz Obukowicz, Krzysztof Sołtysiak WIĘCEJ

Hydrodynamika i naprężenia mechaniczne działające na postać leku w farmakopealnym i niekompendialnym badaniu uwalniania

Marcela Wiater, Dagmara Hoc, Jadwiga Paszkowska, Grzegorz Garbacz WIĘCEJ

Witamina C w terapii przeciwnowotworowej? – przegląd danych klinicznych i przedklinicznych

Katarzyna Regulska, Maria Litwiniuk WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Piękno w tabletce – wiedza społeczeństwa na temat nutraceutyków

Marta Karkoszka, Klaudia Banach, Artur Beberok, Dorota Wrześniok WIĘCEJ

Status prawny medycznej marihuany – badanie wiedzy i opinii studentów farmacji

Magdalena Gazdowicz, Natalia Susłowska, Kamila Piątkowska, Agnieszka Zimmermann WIĘCEJ

Koronawirus – aktualny problem medyczny i społeczny

Anna Welz, Anna Breś-Targowska WIĘCEJ

Świat przemysłu farmaceutycznego przed COVID-19

Krzysztof Woyna-Orlewicz, Renata Jachowicz WIĘCEJ

Rola agencji HTA w Polsce i na świecie

Aneta Katarzyna Mela WIĘCEJ

Identyfikacja obszaru usług świadczonych przez farmaceutę w opiece nad pacjentami z problemami zdrowia psychicznego – uwarunkowania, możliwości sprawowania i potrzeby pacjentów

Bożena Karolewicz, Maciej Nowak, Agnieszka Gawin, Piotr Milejski, Artur Owczarek WIĘCEJ

Potencjał terapeutyczny krotkołańcuchowych kwasów tłuszczowych podawanych doodbytniczo w nieswoistych chorobach zapalenia jelit: przegląd systematyczny

Nina Kaczmarek, Marta Kokot, Aleksandra Makarewicz, Aleksandra Glapa-Nowak, Jan K. Nowak, Małgorzata Jamka, Jarosław Walkowiak WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Czy nieprawidłowości w aptekach ogólnodostępnych stwierdzone podczas kontroli Inspekcji Farmaceutycznej mogą być miarą jakości usług farmaceutycznych? Część 1. Analiza ogólna

Mariola Drozd, Lucyna Bułaś WIĘCEJ

PCSK9 – nowe perspektywy farmakoterapii hipolipemizującej u pacjentów z chorobą wieńcową

Natalia Pauli, Monika Rać WIĘCEJ

Automatyczna klasyfikacja komórek rozmazu krwi obwodowej na przykładzie zatrucia ołowiem

Adrian Michalski, Bogumiła Kupcewicz WIĘCEJ

Nowe perspektywy leczenia bielactwa nabytego

Alicja Konieczna, Andrzej Winnicki, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Farmakologiczne i niefarmakologiczne metody terapii łuszczycy ze szczególnym uwzględnieniem leków biologicznych

Jakub Krzaczyński, Barbara Strzałka-Mrozik WIĘCEJ

Osteoporoza – patofizjologia, objawy, profilaktyka i leczenie

Agnieszka Smektała, Agnieszka Dobosz WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Ocena możliwości wykorzystania spektroskopii osłabionego całkowitego odbicia w podczerwieni (ATR-FTIR) w ocenie interakcji chemicznych chlorowodorku metforminy z wybranymi substancjami pomocniczymi

Agnieszka Płóciennik, Joanna Ronowicz WIĘCEJ

Metotreksat – właściwości farmakologiczne oraz jego zastosowanie w farmakoterapii

Dawid Frączkowski, Łukasz Szeleszczuk WIĘCEJ

Wpływ diety oraz fitoterapii w leczeniu trądziku pospolitego

Agnieszka Dorota Kaźmierska, Izabela Bolesławska, Juliusz Przysławski WIĘCEJ

Znaczenie mikrobiomu jelitowego, suplementacji i leczenia dietetycznego w profilaktyce i leczeniu zespołu policystycznych jajników

Dominika Grabowska, Magdalena Łęga, Karolina Kaźmierczak Siedlecka WIĘCEJ

Proces objęcia refundacją leków w Polsce i na świecie

Aneta Mela WIĘCEJ

Piany – postać leku odkrywana na nowo

Dorota Haznar-Garbacz WIĘCEJ

Wykorzystanie nowych podłoży żelowych w praktyce receptury apteki szpitalnej

Barbara Pandyra-Kowalska, Witold Jucha WIĘCEJ

Wybrane aspekty analityki izotopów promieniotwórczych ze szczególnym uwzględnieniem zatruć przestępczych

Anna Zimna, Alicja Szadziewska, Maciej Gawlik WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Zastosowanie kannabidiolu w terapii uzależnień w świetle badań klinicznych

Julia Lewandowska, Jan Kapała, Łukasz Puchała WIĘCEJ

Narkotyki w terapii. LSD, MDMA, marihuana, psylocybina, dopalacze i ich potencjał we współczesnej medycynie

Agata Tadeja WIĘCEJ

Baloxavir marboxil jako opcja terapeutyczna w leczeniu grypy w Polsce

Michał Mazuchowski, Łukasz Puchała WIĘCEJ

Ashwagandha (Withania somnifera L.) – roślina o udokumentowanych właściwościach prozdrowotnych

Milena Połumackanycz, Aneta Forencewicz, Marek Wesołowski, Agnieszka Viapiana WIĘCEJ

Patofizjologia i leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego

Łukasz Dobrek WIĘCEJ

Chemiczne odciski palca w analizie i ocenie jakości produktów roślinnych

Agata Walkowiak, Bogumiła Kupcewicz WIĘCEJ

Wprowadzenie Dobrych Praktyk Weryfikacji Leków (DPWL) w praktyce szpitalnej w Polsce w celu ochrony przed lekami sfałszowanymi oraz poprawy bezpieczeństwa pacjentów

Piotr Merks, Mariola Drozd, Urszula Relgioni WIĘCEJ