INFORMACJE - PUNKTACJA

Czasopismo "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" nie znalazło się na liście czasopism punktowanych w wykazie czasopism z 2019 r. MNiSW. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z 22.02.2019 r. (Dz.U.2019, poz 393) wartoIndex Copernicus (ICV) "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" za 2019 r. - wynosi: 60,06.ść punktowa artykułu naukowego zamieszczonego w "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" wynosi 5 pkt.

Index Copernicus (ICV) "Bromatologii i Chemii Toksykologicznej" za 2019 r. - wynosi: 60,06.