ZARZĄD GŁÓWNY

Skład osobowy Zarządu Głównego

dr hab. Iwona Arabas (prof. PAN) (Warszawa)

prof. dr hab. Adam Buciński (Bydgoszcz)

prof. dr hab. Bożena Gutkowska (Warszawa)

prof. dr hab. Edmund Grześkowiak (Poznań)

dr Grażyna Janikowska (Katowice)

prof. dr hab. Krystyna. Olczyk (Katowice)

prof. dr hab. Włodzimierz Opoka (Kraków)

dr hab. Włodzimierz Opoka, prof. nadz. (Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków kcnia@cm-uj.krakow.pl)
 
dr Artur Owczarek (Wrocław)
 
dr Jerzy Szewczyński (Warszawa)
 
prof. dr hab. Anna Wędzisz (Łódź)
 
prof. dr hab. Janusz Pluta (Wrocław)
 
dr hab. Agnieszka Zimmermann (Gdańsk)

 

Skład osobowy Prezydium Zarządu Głównego

Prezes
prof. dr hab. Janusz Pluta życiorys
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku UM we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław 
tel. 71 784 03 16
   
     
Wiceprezesi    
prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Jedności 8,
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 11 20
prof. dr hab.Edmund Grześkowiak
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji,
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznegio w Poznaniu
ul. Św. Marii Magdaleny 14
61-861 Poznań
tel. (61)66-87-837,41 , fax (61)66-87-855
farmklin@ump.edu.pl
www.farmklin.ump.edu.pl
 
     
Skarbnik
   
dr hab. Iwona Arabas, prof. nadz. PAN    
     
Członkowie    
dr Artur Owczarek
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leków,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
dr hab. Agnieszka Zimmermann
Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Tuwima 15
80-210 Gdańsk
agnieszkazimmermann@gumed.edu.pl

 


 

 
   

Przewodniczący ogólnopolskich sekcji i zespołów sekcji

Ogólnopolska Sekcja Akademicka
przewodniczący: prof. dr hab. Jan Pachecka
   
Ogólnopolska Sekcja Chemii Medycznej
przewodnicząca: prof. dr hab. Bożenna Gutkowska
Zakład Technologii Środków Leczniczych UM
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
tel. 22 572 06 47
   
Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna
przewodnicząca: prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka
         
Zespół Sekcji Farmacji Szpitalnej
brak danych
 
Zespół Sekcji Historii Farmacji
przewodniczący: dr Lidia Czyż
OIA Rzeszów
ul. Jagiellońska 23/5, 35-025 Rzeszów
 
Ogólnopolska Sekcja Farmacji Onkologicznej
przewodniczący: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań
tel. 61 854 60 10
         
Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej
przewodnicząca: dr n. farm. Urszula Rogozińska
 
 
Ogólnopolska Sekcja Żywienia Do- i Pozajelitowego
przewodnicząca: Justyna Zamarska
justyna@post.pl
 
Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej
przewodnicząca: dr n. farm. Agnieszka Skowron
Pracownia Farmakoepidemiologi i Farmakoekonomiki
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. 12 62 -05-820
         
Ogólnopolska Sekcja Naukowej Informacji o Leku
przewodniczący: dr n. farm. Witold Musiał
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
ul. Szewska 38, 50-139 Wrocław
 
Sekcja Studencka "Młoda Farmacja"