ZARZĄD GŁÓWNY

Prezydium Zarządu Głównego

Prezes
prof. dr hab. Janusz Pluta życiorys
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku UM we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław 
tel. 71 784 03 16
   
     
Wiceprezesi    
prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Jedności 8,
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 11 20
prof. dr hab.Edmund Grześkowiak
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji,
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznegio w Poznaniu
ul. Św. Marii Magdaleny 14
61-861 Poznań
tel. (61)66-87-837,41 , fax (61)66-87-855
farmklin@ump.edu.pl
www.farmklin.ump.edu.pl
 
     
Skarbnik
   
dr hab. Iwona Arabas, prof. nadz. PAN    
     
Członkowie    
dr hab. Włodzimierz Opoka, prof. nadz.
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
dr Artur Owczarek
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leków,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław

 

dr Jerzy Szewczyński
 

dr hab. Agnieszka Zimmermann
Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Tuwima 15
80-210 Gdańsk
agnieszkazimmermann@gumed.edu.pl

 

 


Prezesi 5 najwięszkych oddziałów PTFarm

prof. dr hab. Adam Buciński

prof. dr hab. Bożenna Gutkowska

dr Grażyna Janikowska

prof. dr hab. Janusz Pluta

prof. dr hab. Anna Wędzisz

 


Przewodniczący ogólnopolskich sekcji i zespołów sekcji:
 

Ogólnopolska Sekcja Akademicka
przewodniczący: prof. dr hab. Jan Pachecka
   
Ogólnopolska Sekcja Chemii Medycznej
przewodnicząca: prof. dr hab. Bożenna Gutkowska
Zakład Technologii Środków Leczniczych UM
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
tel. 22 572 06 47
   
Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna
przewodnicząca: prof. dr hab. Regina Skorupska-Olędzka
         
Zespół Sekcji Farmacji Szpitalnej
brak danych
 
Zespół Sekcji Historii Farmacji
przewodniczący: dr Lidia Czyż
OIA Rzeszów
ul. Jagiellońska 23/5, 35-025 Rzeszów
 
Ogólnopolska Sekcja Farmacji Onkologicznej
przewodniczący: prof. dr hab. Edmund Grześkowiak
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań
tel. 61 854 60 10
         
Ogólnopolska Sekcja Farmacji Przemysłowej
przewodnicząca: dr n. farm. Urszula Rogozińska
 
 
Ogólnopolska Sekcja Żywienia Do- i Pozajelitowego
przewodnicząca: Justyna Zamarska
justyna@post.pl
 
Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej
przewodnicząca: dr n. farm. Agnieszka Skowron
Pracownia Farmakoepidemiologi i Farmakoekonomiki
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
tel. 12 62 -05-820
         
Ogólnopolska Sekcja Naukowej Informacji o Leku
przewodniczący: dr n. farm. Witold Musiał
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
ul. Szewska 38, 50-139 Wrocław
 
Sekcja Studencka "Młoda Farmacja"