ZARZĄD GŁÓWNY

Skład osobowy Zarządu Głównego
 
Prezes
 
 
dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Wydział Farmaceutyczny
Uniwerstet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław 
e-mail: b.karolewicz@ptfarm.pl; bozena.karolewicz@umw.edu.pl


Dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz, prof. uczelni, absolwentka farmacji (Akademia Medyczna we Wrocławiu 1999 r.) i studiów podyplomowych: menadżer projektu badawczo-rozwojowego (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2013 r.). Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych z zakresu technologii postaci leku, badań preformulacyjnych, opieki farmaceutycznej, receptury aptecznej. Wiceprezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego we Wrocławiu. Członek grupy inicjatywnej założycieli Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i członek zarządu tej sekcji. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja Polska".

 

Wiceprezes
 prof. dr hab. Agnieszka Zimmermann
Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Tuwima 15
80-210 Gdańsk
e-mail: a.zimmermann@ptfarm.plagnieszkazimmermann@gumed.edu.pl

Dr hab. n. farm. Agnieszka Zimmermann, prof. GUMed, absolwentka farmacji (Akademia Medyczna w Gdańsku 1998 r.) i prawa (Uniwersytet Gdański 2000 r.). Kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prorektor ds. jakości kształcenia. Przewodnicząca Sekcji Prawa Farmaceutycznego PTFarm. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa farmaceutycznego i prawa medycznego. Zastępca przewodniczącego ministerialnego Zespołu do spraw stworzenia projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Założyła pierwsze w Polsce Studenckie Koło Naukowe Prawa Farmaceutycznego.

 

Wiceprezes

prof. dr hab. Wojciech Miltyk
Zakład Analizy i Bioanalizy Leków
Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 2D
15-522 Białystok
e-mail: w.miltyk@ptfarm.pl; wojciech.miltyk@umb.edu.pl

 

Prof. dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk – absolwent kierunku farmacja Akademii Medycznej w Białymstoku. Kierownik Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, członek Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych KRAUM. Autor publikacji dotyczących oceny mechanizmów regulacji metabolizmu komórkowego w przebiegu różnych chorób, identyfikacji molekularnych mechanizmów działania leków oraz punktów uchwytu potencjalnej farmakoterapii. Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk oraz Sekcji Nauk Medycznych
w ramach Komisji Nauk o Życiu Polskiej Akademii Nauk oddział w Olsztynie i w Białymstoku

 

Skarbnik

dr Artur Owczarek
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
e-mail: a.owczarek@ptfarm.pl; artur.owczarek@umw.edu.pl

 

Specjalista Farmacji Przemysłowej. Koordynator merytoryczny i badacz w projektach naukowych i społecznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Członek Okręgowej Rady Aptekarskiej i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Szkolenia Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Opiekun Pracowni Farmacji Społecznej. Sekretarz Sekcji ds. sfałszowanych leków i członek Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

 

dr n. farm. Urszula Adamczyk-Rogozińska

e-mail: u.rogozinska@ptfarm.pl

 

Dr n. farm. Urszula Adamczyk-Rogozińska absolwentka farmacji (Akademia Medyczna w Łodzi). Twórca i przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Farmacji Przemysłowej i Biotechnologii przy Zarządzie Głównym PTFarm. Współtwórca i organizator konferencji Forum Farmacji Przemysłowej oraz projektu szkoleniowego Akademia Rejestracji Leków. Współpracuje z ekspertami z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ekspertami z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 

 

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
Polska Akademia Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
e-mail: i.arabas@ptfarm.pl; iarabas@wp.pl
 
 
Dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN, absolwentka warszawskiego Wydziału Farmaceutycznego (1982) i studiów podyplomowych w Instytucie Historii Sztuki WH UW (2008). Historyk nauki. Kierowniczka Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych IHN PAN. Wiceprzewodnicząca Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Członkini Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego od 1982 r., zarządu Sekcji Historii Farmacji od 1989 r., Zarządu Głównego od 2017 r., a od 2021 r. przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTFarm oraz Akadémie International d’Histoire de la Pharmacie i International Society for the History of Pharmacy. Członkini honorowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, odznaczona srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Najważniejsze publikacje dotyczą Gabinetu Historii Naturalnej księżnej Anny Jabłonowskiej.
 
 

dr n. biol., mgr farm. Grażyna Janikowska
Zakład Chemii Analitycznej
Wydział Nauk Farmaceutycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec
e-mail: g.janikowska@ptfarm.pl; gjanikowska@sum.edu.pl

 

Dr Grażyna Janikowska – absolwentka kierunku farmacja Śląskiej Akademii Medycznej im. L. Waryńskiego w Katowicach. Członkini Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddziału w Katowicach od 1992 r. Od 2017 r. prezes Zarządu Oddziału i członkini Zarządu Głównego z urzędu. Od 2018 r. opiekun Młodej Farmacji Sosnowiec. Wyróżniona przez PTFarm: odznaką honorową (2010) i medalem im. I. Łukasiewicza (2013). Członkini Śląskiej Izby Aptekarskiej, wyróżniona przez ŚIA z okazji XXV-lecia (2016) i medalem E. Baranowskiego (2019). Adiunkt badawczo–dydaktyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (wielokrotnie wyróżniona nagrodami organizacyjnymi i naukowymi Rektora SUM). Współautorka publikacji dotyczących działalności Katowickiego Oddziału PTFarm, fluorescencji składników komórkowych, działania związków karcynogennych (benzo(a)pirenu i cyklosporyny) na komórki oraz oceny markerów molekularnych, a także ich poszukiwania wśród różnych szlaków sygnalizacyjnych i paneli genów (adrenergicznych, cytochromu P450, biotransformacji, stanu zapalnego, autofagii i in.) w oparciu o analizy wyników wielkoformatowych z mikromacierzy oligonukleotydowych w zdrowiu i chorobie.

 

 

dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk
Zakład Technologii Postaci Leku
Katedra Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łodź
e-mail: m.kolodziejczyk@ptfarm.pl; michal.kolodziejczyk@umed.lodz.pl

 

Dr Michał Krzysztof Kołodziejczyk, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi (1995).Kierownik Zakładu Technologii Postaci Leku, Katedry Farmacji Stosowanej UM w Łodzi – realizuje zadania dydaktyczne, naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe. Aktywnym aptekarz, tytuł specjalisty z Farmacji Aptecznej. Zainteresowania naukowe związane z przemysłem farmaceutycznym. Wieloletni czonek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Nagrodzony tytułem "Najlepszy Nauczyciel Akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi".

 

 

prof. dr hab. Krystyna Olczyk
Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
e-mail: k.olczyk@ptfarm.pl; olczyk@sum.edu.pl
 
Profesor badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Przewodnicząca corocznych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Absolwentów kierunku farmacja.

 

prof. dr hab. Włodzimierz Opoka
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Medyczna 9, 30–688 Kraków
e-mail: w.opoka@ptfarm.pl; wlodzimierz.opoka@uj.edu.pl
 
Prof. dr hab. n. farm. Włodzimierz Opoka, absolwent Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie (1978). Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej i Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji z zakresu analityki farmaceutycznej. Główny twórca opatentowanego urządzenia do badania preparatów farmaceutycznych oraz próbek pochodzenia naturalnego. Stały członek Zespołu Elektroanalizy przy Komitecie Chemii Analitycznej PAN. Prezes Oddziału PTFarm w Krakowie. Konsultant krajowy w dziedzinie analityki farmaceutycznej. Inicjator reaktywowania szkolenia specjalizacyjnego w zakresie analityki farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM. Redaktor naczelny czasopisma „Medicina Internacia Revuo”.

 

 

prof. dr hab. Janusz Pluta

e-mail: j.pluta@ptfarm.pl

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 2001-2021. Prezes Oddziału PTFarm we Wrocławiu. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej ds. opiniowania jednostek szkolących, ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów przy ministrze zdrowia. Prezes Fundacji „Farmacja Dolnośląska”.