WYTYCZNE DLA FARMACEUTÓW DOTYCZĄCE WYKONYWANIA POMIARÓW PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW ANTROPOMETRYCZNYCH I WYKORZYSTANIA ICH DO OCENY STANU ODŻYWIENIA PACJENTA

Zespół do spraw Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej i Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego wydały "Wytyczne dla farmaceutów dotyczące wykonywania pomiarów podstawowych parametrów antropometrycznych i wykorzystania ich do oceny stanu odżywienia pacjenta".

Plik można pobrać ze strony: https://www.mckp.uj.edu.pl/cm/uploads/2024/01/pomiary-antropometryczne-wytyczne-dla-farmaceutow-fn-20231215.pdf