INFORMACJA

Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Informujemy, że "Farmacja Polska" znalazła się wśród 500 pism naukowych na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Link do pełnej listy poniżej:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-wsparcie-dla-czasopism-naukowych

 

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że za rok 2017 w wykazie punktacji czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B znajduje się "Farmacja Polska", której przyznano 8 punktów.
 
Index Copernicus (ICV)"Farmacji Polskiej" za rok 2017 wynosi: 34,8.