INFORMACJE - PUNKTACJA

Informujemy, że "Farmacji Polskiej", zgodnie z komunikatem ministra edukacji i nauki z 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, przyznano 70 punktów.

Link do pełnej listy poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Index Copernicus (ICV)"Farmacji Polskiej" za rok 2022 - 80,01

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty, farmaceuta może uzyskać punkty edukacyjnych za indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Zachęcamy farmaceutów do indywidualnej prenumeraty "Farmacji Polskiej"

Informacja o liczbie punktów za prenumeratę indywidualną znajduje się w załączniku nr 2 (Lp. 26) do rozporządzenia ministra zdrowia z 28 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2494).

Rozporządzenie - pobierz plik