INFORMACJE - PUNKTACJA

Informujemy, że "Farmacja Polska", zgodnie z komunikatem ministra edukacji i nauki z 29 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, posiada 70 punktów.

Index Copernicus (ICV) za rok 2022 – 80,01

Scopus: CiteScore 0,4  za rok 2023; SNIP – 0,098 za rok 2022, SJR – 0,117 za rok 2022.

W „Farmacji Polskiej” w 2022 r. opublikowano 72 artykuły naukowe i poglądowe.
Czas do pierwszej decyzji: 3 dni (mediana)
Czas do ostatecznej decyzji: 8 tygodni (mediana)
Wskaźnik odrzuceń – 33%.

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 28 grudnia 2021 r. w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty, farmaceuta może uzyskać punkty edukacyjnych za indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Zachęcamy farmaceutów do indywidualnej prenumeraty "Farmacji Polskiej"

Informacja o liczbie punktów za prenumeratę indywidualną znajduje się w załączniku nr 2 (Lp. 26) do rozporządzenia ministra zdrowia z 28 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2494).

Rozporządzenie - pobierz plik