PRZEGLĄD NUMERÓW / TABLE OF CONTENTS

Rok
Lista numerów

Spis treści

WIĘCEJ

XXVIII OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM BROMATOLOGICZNE nt. Innowacyjne podejście do bezpiecznej żywności i racjonalnego żywienia

M.Grembecka, J. Brzezicha, P. Szefer WIĘCEJ

Ocena interakcji wybranych składników suplementów diety z naparem z zielonej herbaty

A. Synowiec-Wojtarowicz, K. Pawłowska-Góral, K. Okólski WIĘCEJ

Występowanie aflatoksyn w wybranych przyprawach

A. Głogowska-Gruszka, M. Buczkowska WIĘCEJ

Wpływ bajkaliny i bajkaleiny na homeostazę oksydacyjno-redukcyjną fibroblastów eksponowanych na działanie stałego pola magnetycznego

A. Synowiec-Wojtarowicz, K. Pawłowska-Góral WIĘCEJ

Wpływ metody utrwalania i pakowania buraków na przeżywalność wybranych szczepów gronkowców S. aureus

I. Steinka WIĘCEJ

Analiza składu ciała wybranej grupy tancerzy tańca towarzyskiego

P.C. Pawicka, E. Michota-Katulska, M. Zegan WIĘCEJ

Analiza jakościowa sposobu żywienia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Lublinie

A. Winiarska-Mieczan, K. Muzyka, K. Jachimowicz WIĘCEJ

Ocena powszechności i uwarunkowań spożycia napojów energetyzujących wśród studentów uczelni medycznej i niemedycznej

A. Jakóbczak, M. Zegan, E. Michota-Katulska WIĘCEJ

Profile of fatty acids in the yolks of chicken eggs, including DHA, depending on hen breeding method

G. Kosewski, M. Kowalówka, M. Dobrzyńska,P. Jagielski, J. Przysławski WIĘCEJ

Okadka

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Strona redakcyjna

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Zachowania żywieniowe grupy Polaków mieszkających w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Ewa Malczyk, Agnieszka Malczyk, Anna Krawczyk WIĘCEJ

Wpływ żywności zanieczyszczonej mikroplastikiem na układ pokarmowy

Kornelia Kadac-Czapska, Eliza Knez, Małgorzata Grembecka WIĘCEJ

Właściwości zdrowotne pierzgi i pszczelego pyłku kwiatowego

Emilia Laskowska, Maria Halina Borawska, Katarzyna Socha WIĘCEJ

Ocena wskaźnika zapalnego diety (Dietary Inflammatory Index) u osób z nadwrażliwością na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NANLPZ)

Mateusz Konrad Witkowski, Aleksandra Ryglowska, Halina Grajeta, Anna Prescha WIĘCEJ

Przyczyny, konsekwencje zdrowotne i leczenie niedożywienia

Halina Grajeta WIĘCEJ

Regulamin dla autorów

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Strona redakcyjna

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Porównanie potencjału antyoksydacyjnego i zawartości składników fenolowych w piwach konwencjonalnych i bezalkoholowych

Beata Małgorzata Sperkowska, Cezary Wojtynek, Szymon Walkowiak, Marcin Koba WIĘCEJ

Ocena ilościowa sposobu żywienia wybranych grup sportowców

Paulina Żuk, Dorota Skrajnowska, Barbara Bobrowska-Korczak WIĘCEJ

Wpływ drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae na kiełkowanie i wzrost siewek pszenicy jarej Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol

Jakub Perkowski, Renata Markiewicz-Żukowska, Marta Czernik, Paweł Ławicki, Katarzyna Socha WIĘCEJ

Skład chemiczny mleczka pszczelego i korzyści zdrowotne

Emilia Laskowska, Katarzyna Socha, Maria Borawska WIĘCEJ

Znaczenie hormonalnie czynnych związków ze środowiska w rozwoju otyłości

Katarzyna Iłowiecka, Wojciech Koch, Lidia Czernicka-Boś, Justyna Zagórska WIĘCEJ

Regulamin dla autorów

WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Strona redakcyjna

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Francuski paradoks (1992–2022) – trzy dekady badań nad kardioprotekcyjnymi właściwościami wina gronowego

Maciej Tadeusz Gawlik WIĘCEJ

Ocena jakościowa sposobu żywienia wybranych grup sportowców

Paulina Żuk, Dorota Skrajnowska, Barbara Bobrowska-Korczak WIĘCEJ

Analiza zawartości tiocyjanianów w wybranych warzywach krzyżowych (Cruciferae)

Anna Przybylska, Aleksandra Mariańska, Marcin Koba WIĘCEJ

Ocena stylu życia studentów kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Martyna Marciniak, Ewelina Swora-Cwynar, Marta Hoffman-Borkowska, Agnieszka Dobrowolska WIĘCEJ

Regulamin dla autorów

WIĘCEJ