BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Dział Finansowy
mgr Katarzyna Trembulak
mgr Małgorzata Kocięcka
Dział Administracji
Ewa Jankowska
Dariusz Gugała
Dział Wydawnictw
mgr Hanna Plata