REDAKCJA/KONTAKT

"Bromatologia i Chemia Toksykologiczna"  

ISSN (on-line): 2553-9054

 

REDAKTOR NACZELNY – prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, prof. emer. UJ; Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, Polska, e-mail: m.schlegelzawadzka@gmail.com

 

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO – dr hab. Katarzyna Socha, Euroregionalne Centrum Farmacji, Białystok, Polska, e-mail: katarzyna.socha@umb.edu.pl

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORA NACZELNEGO

Redaktor naczelny odpowiada za jakość naukową czasopisma, a w szczególności za:

 • pozyskiwanie wartościowych treści naukowych do publikacji na łamach czasopisma,
 • organizację i realizację procesu recenzji zgłoszonych prac,
 • zawartość merytoryczną poszczególnych numerów czasopisma,
 • propagację publikowanych treści i promocję czasopisma w środowisku naukowym i zawodowym.

 

REDAKTOR PROWADZĄCY mgr Hanna Plata - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa, Polska,
tel. +48 22 831 15 42, e-mail: h.plata@ptfarm.pl
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORA PROWADZĄCEGO

Redaktor prowadzący odpowiada za bieżące funkcjonowanie redakcji, w tym za:

 • organizację pracy redakcji,
 • operacyjną realizację procesu wydawniczego, w tym terminowe wydawanie poszczególnych numerów,
 • nadzorowanie procesu wydawniczego,
 • obsługę biurowo-finansową czasopisma, w tym za zawieranie niezbędnych umów,
 • nadzór na pracą zewnętrznych podmiotów wspierających pracę redakcji,
 • nadzór nad funkcjonowaniem strony internetowej i rozwój strony internetowej czasopisma działającej pod adresem https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/bromatologia-i-chemia-toksykologiczna
 • prowadzenie działalności redakcyjnej zgodnie z przepisami prawa prasowego i innymi obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
 • współpraca z interesariuszami, w tym organizatorami konferencji i mediami.