O TOWARZYSTWIE

W listopadzie 2017 r. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne obchodziło jubileusz 70-lecia istnienia. Tak długi okres działalności to znakomity moment do obejrzenia się wstecz i śmiałego spojrzenia w przyszłość. Podsumowania wypadają dla działaczy towarzystwa bardzo pozytywnie – stworzyli podstawy pracy organizacyjnej, zadbali o korzenie, ale przede wszystkim o wysoki poziom kształcenia akademickiego i ścisły związek nauki z praktyką farmaceutyczną. Dzisiejsi działacze z wdzięcznością wspominają swoich poprzedników, którzy nie bali się trudnych czasów i doskonale zdali egzamin z umiejętności przewidywania i nadążania za historycznymi zmianami. 

Równie ciekawie i nie mniej odpowiedzialnie zapowiada się rola PTFarm w dającej się przewidzieć przyszłości. Zasadnicze kierunki działalności towarzystwa to wspomaganie ruchu naukowego i utrzymywanie jego wysokiego poziomu oraz szerokiego zakresu badań, a także ugruntowanie u wszystkich członków zawodu przekonania o potrzebie stałego poszerzania wiedzy i przygotowanie ich do pracy w warunkach pełnej konkurencji na rynkach Unii Europejskiej. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jest gotowe sprostać wyzwaniom współczesności i jest przygotowane do rozwiązywania jej problemów.