O TOWARZYSTWIE

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne obchodzi w roku 2022 jubileusz 75-lecia istnienia. Zasadnicze kierunki działania towarzystwa to wspomaganie ruchu naukowego i utrzymywanie jego wysokiego poziomu oraz szerokiego zakresu badań, a także ugruntowanie u wszystkich członków zawodu przekonania o potrzebie stałego poszerzania wiedzy opartej na dowodach naukowych, potrzebnej w procesie kształtowania skutecznej i wydajnej polityki opieki zdrowotnej. Integracja i budowanie wspólnoty środowiska farmaceutycznego, w tym współpracy międzynarodowej, udzielanie wsparcia członkom Towarzystwa w publikowaniu badań i opracowań naukowych, standardów oraz wsparcie inicjatyw środowiska akademickiego, otoczenia społecznego w inicjatywach podejmowanych w obszarze farmacji i ochrony zdrowia, stanowi ważny zakres aktywności towarzystwa.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne jest otwarte na współpracę ze środowiskami naukowymi dla dalszego rozwoju nauk farmaceutycznych, krajowego sektora farmaceutycznego oraz na szeroką współpracę dla dalszego rozwoju praktyki zawodowej farmaceutów, istotnej w realizacji potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia w Polsce.

Patronem roku 2022 jest Ignacy Łukasiewicz - farmaceuta, wynalazca i pionier przemysłu naftowego, nazywany czasami „polskim królem nafty”. Niech będzie dla nas inspiracją.