WYTYCZNE DLA FARMACEUTÓW DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PODCZAS WYKONYWANIA POMIARU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO

 

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne wydało "Wytyczne dla farmaceutów dotyczące postępowania podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego”.

Zespoły ekspertów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i ds. Standaryzacji Opieki Farmaceutycznej Naczelnej Izby Aptekarskiej, w składzie: dr hab. n. farm. Magdalena Waszyk-Nowaczyk, dr hab. n. farm. Magdalena Jasińska-Stroschein, dr hab. n. farm. Mariola Drozd, prof. UML, dr n. farm. Justyna Dymek, mgr farm. Agnieszka Stankiewicz, mgr farm. Olga Sierpniowska, mgr farm. Artur Jędra, opracowały "Wytyczne dla farmaceutów dotyczące postępowania podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego”.

Opracowane wytyczne zostały przygotowane w konsultacji z szerokim gronem specjalistów z obszaru nauk medycznych, co pozwoliło, po uwzględnieniu aktualnych rekomendacji towarzystw lekarskich, na usystematyzowanie klasyfikacji nadciśnienia, wskazanie czynników determinujących ogólne ryzyko sercowo-naczyniowe oraz algorytmu postępowania w pomiarze ciśnienia w gabinecie opieki farmaceutycznej czy podczas samodzielnego pomiaru przez pacjenta w samokontroli, po uprzedniej edukacji w tym zakresie.

Przygotowane wytyczne uzupełniono o wymaganą dokumentację oraz materiały edukacyjne, możliwe do wykorzystania i dostosowania do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

Plik do pobrania, zawierający "Wytyczne dla farmaceutów dotyczące postępowania podczas wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego", znajdziecie Państwo na stronie Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej

https://www.ptfarm.pl/towarzystwo/organizacja/sekcje/54/1914/2496