RADA NAUKOWA

Rada Naukowa

dr hab. Natalia Gudz - Drug Technology and Biopharmaceutics, Lviv National Medical University, Lviv (Lwów, Ukraina), e-mail: natali_gudz@ukr.net
 
prof. dr hab. Renata Jachowicz - Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Polska,
e-mail: renata.jachowicz@uj.edu.pl
 
dr hab. Paweł Kozielewicz - Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institute, Sztokholm, Szwecja, e-mail: pawel.kozielewicz@ki.se
 
prof. Ionut-Valentin Ledeti - “Victor Babes” University of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Timisoara, Romania, e-mail: ionut.ledeti@umft.ro
 
prof. Alfonso Miquel das Neves Cavaco Departamento de Sócio-Farmácia, Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa, Lizbona, Portugalia, e-mail: acavaco@ff.ulisboa.pt
 
prof. dr hab. Krystyna Olczyk - Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Sosnowiec, Polska, e-mail: olczyk@sum.edu.pl
 
prof. dr hab. Wiesław Sawicki - Katedra i Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk. Polska, e-mail: wieslaw.sawicki@gumed.edu.pl
 
dr hab. Agnieszka Skowron - Zakład Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, e-mail: agnieszka.skowron@uj.edu.pl
 
prof. Assena Stoimenova - Medical University Faculty of Pharmacy , Medical University- Sofia, Bułgaria, e-mail: assena.stoimenova@foz.mu-sofia.bg
 
prof. Lidia Tajber - Trinity College Dublin, the University of Dublin, Irlandia, e-mail: LTAJBER@tcd.ie
 
dr Régis Vaillancourt - Children’s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa, Canada, e-mail: rvaillancourt@cheo.on.ca

prof. dr hab. Marek Wesołowski - Katedra i Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska, e-mail :marek.wesolowski@gumed.edu.pl

prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska - Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Polska,
e-mail: anna.wiela-hojenska@umed.wroc.pl

prof. dr hab. Katarzyna Winnicka - Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Labolatoryjnej, Uniwersytet Medyczny, Białystok, Polska,
e-mail: kwin@umb.edu.pl

prof. dr hab. Andriy Zimenkovsky - Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lwów, Ukraina, e-mail:  azimenkovsky@ukr.net

dr hab. Agnieszka Zimmermann - Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Katedra Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska,
e-mail: agnieszka.zimmermann@gumed.edu.pl