RADA NAUKOWA

dr hab. n. farm. Jerzy Bertrandt - Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego, Warszawa Polska; Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Biała Podlaska, Polska e-mail: jwbertrandt@gmail.com

dr hab. n. farm. Barbara Bobrowska-Korczak - Zakład Bromatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska, e-mail: barbara.bobrowska@wum.edu.pl

dr hab. Sławomira Drzymała-Czyż - Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska, e-mail: drzymala@ump.edu.pl

dr hab. n. farm. Małgorzata Grembecka - Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, e-mail: malgorzata.grembecka@gumed.edu.pl

dr hab. n. farm. Wojciech Koch, prof. UM - Zakład Żywności i Żywienia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Collegium Pharmaceuticum), Lublin, Polska

dr n. med. Ewelina Maculewicz - Katedra Nauk Biomedycznych, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Polska; Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Ośrodek Kliniczny, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, Polska, e-mail: maculewiczewelina@gmail.com

dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. uczelni - Zakład Żywienia i Wartości Odżywczej Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska; Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych; Katedra Dietetyki i Badań Żywności, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Polska, e-mail: hmojska@pzh.gov.pl

dr Jacek Postupolski - Zakład Bezpieczeństwa Żywności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska, e-mail: jpostupolski@pzh.gov.pl

dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska - Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Polska, e-mail: katarzyna.zablocka-slowinska@umw.edu.pl

 

Osoby wspomagające

prof. dr hab. Maria Borawska - prof. emer. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, mh.borawska@gmail.com

prof. dr hab. Halina Grajeta - Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Polska, e-mail: halina.grajeta@umw.edu.pl

prof. dr hab. Regina Olędzka - prof. emer. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska, e-mail: roledzka@op.pl

prof. dr hab. Piotr Szefer - prof. emer. Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polskla e-mail: szef@gumed.edu.pl