DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA PTFARM

Bieżąca działalność Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

 

I/ Opracowywanie standardów, opiniowanie i wydawanie rekomendacji istotnych dla środowiska naukowego i zawodowego z wykorzystaniem wiedzy opartej na dowodach naukowych merytorycznej, w tym:

II/ Integracja i budowanie wspólnoty środowiska naukowego poprzez: