PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Nr 1/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Brekspiprazol – nadzieja w leczeniu schizofrenii

Anna Rutecka, Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska WIĘCEJ

Prewencja pierwotna chorób sercowo-naczyniowych

Sylwia Derbiszewska, Magda Mazurek, Bartosz Kucharski, Robert Derbiszewski, Małgorzata Mazurek-Mochol, Bolesław Banach WIĘCEJ

Władysław Szczepański – przewodniczący Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w latach 1973–1982

Janina Murawska, Elżbieta Kuriata WIĘCEJ

Preparaty lecznicze z szesnasto-osiemnastowiecznych aptek (według napisów aptecznych na majolikach z kolekcji Grabowskiego w krakowskim Muzeum Farmacji)

Iwona Dymarczyk WIĘCEJ

„To live in agreement with people and nature” – the life motto of Professor Stanisław Kohlmünzer (1919–2001). On the 15th anniversary of his death

Halina Ekiert, Karolina Turcza WIĘCEJ

Opracowanie aktów delegowanych do dyrektywy ds. leków sfałszowanych (Falsified Medicines Directive) dla polskiego systemu ochrony zdrowia, ze wskazaniem najważniejszych zmian w Prawie Farmaceutycznym

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Bartłomiej Sasin, Jerzy Krysiński, Katarzyna Krupa WIĘCEJ

Buprenorfina: alternatywa dla metadonu w terapii substytucyjnej uzależnienia od opioidów

Jadwiga Zalewska-Kaszubska WIĘCEJ

Wywiad motywujący w praktyce aptekarza. Jak farmaceuta może wspierać pacjenta w prozdrowotnej zmianie?

Anna Dworakowska WIĘCEJ

Promotory wchłaniania – substancje wpływające na przenikanie leków przez skórę

Maciej Karolak, Artur Tyburski, Jerzy Krysiński WIĘCEJ

Furanosteroidy - naturalne i syntetyczne cytostatyki

Joanna Nowakowska, Krzesimir Ciura WIĘCEJ

Nr 2/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Leki jako czynniki ryzyka rozwoju hiperglikemii oraz mechanizmy ich działania diabetogennego

Zofia Marchewka, Kamil Guzy, Anna Rorbach-Dolata, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Ocena morfologii mikrosfer zawierających kwas acetylosalicylowy uzyskanych w procesie suszenia rozpyłowego

Beata Sarecka-Hujar, Aleksandra Wadelik, Aneta Ostróżka-Cieślik, Andrzej Jankowski, Radosław Balwierz, Anna Banyś, Dominik Marciniak, Janusz Pluta WIĘCEJ

Udział czynników endo- i egzogennych w indukowaniu hiperglikemii i glukotoksyczności – istotny problem XXI wieku w opiece nad pacjentem

Anna Rorbach-Dolata, Zofia Marchewka, Michał Stanek, Agnieszka Piwowar WIĘCEJ

Badanie stabilności recepturowej formy leku zawierającej hydrochlorotiazyd do stosowania u pacjentów pediatrycznych

Beata Welk-Piela, Andrzej Stańczak WIĘCEJ

Ocena bezpieczeństwa terapii inhibitorami konwertazy angiotensyny u chorych na cukrzycę

Piotr Milejski, Kamila Stasyszyn WIĘCEJ

Leki sfałszowane w opinii pacjentów polskich aptek – jednoośrodkowe badanie pilotażowe

Emilia Szyling, Damian Świeczkowski, Urszula Włodarczak, Miłosz J. Jaguszewski, Jerzy Krysiński, Piotr Merks WIĘCEJ

Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w fazie stałej w farmacji

Dariusz Maciej Pisklak, Łukasz Szeleszczuk, Monika Zielińska-Pisklak WIĘCEJ

Postępy w farmakogenomice nerek i nowe perspektywy diagnostyczno-terapeutyczne w przewlekłej chorobie nerek

Anna Ziegler, Wiktor Krawczyk, Robert Derbiszewski, Robert Golonka, Małgorzata Mazurek-Mochol, Bolesław Banach WIĘCEJ

Zastosowanie TLC i densytometrii do ilościowego oznaczania paracetamolu i kofeiny w złożonym preparacie farmaceutycznym

Małgorzata Dołowy, Alina Pyka-Pająk WIĘCEJ

Nr 3/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Wyroby krakowskich aptekarzy z przełomu XIX i XX w.

Monika Urbanik, Katarzyna Jaworska WIĘCEJ

Wybrane problemy prawne instytucjonalizacji opieki farmaceutycznej w świetle projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

Agnieszka Jachowicz, Tomasz Kołudzki WIĘCEJ

Wpływ flawonoidów na pamięć i uczenie się

Hanna Czeczot WIĘCEJ

Medycyna personalizowana – jak dokonywać oceny nowych technologii?

Paweł Petryszyn, Michał Well, Aleksander Zuchowski, Anna Well, Agnieszka Hyla, Agnieszka Bodalska, Marta Miranowicz WIĘCEJ

Metabolizm bilirubiny, hiperbilirubinemia, żółtaczki

Monika Rać, Krzysztof Safranow, Marta Goschorska, Dariusz Chlubek WIĘCEJ

Kariprazyna – nowy lek przeciwpsychotyczny

Anna Rutecka, Krzesimir Ciura, Joanna Nowakowska WIĘCEJ

Mechanizmy przeciwnowotworowego działania czarnuszki siewnej (Nigella sativa)

Anna Czajkowska, Natalia Pawłowska, Anna Bielawska WIĘCEJ

Postępy terapii choroby Alzheimera

Paweł Żelazny, Artur Uździcki, Bolesław Banach WIĘCEJ

Nr 4/2017 (pełna wersja)

WIĘCEJ

Mgr Franciszek Pantoczek – odkrywca Guttae Inoziemcovi

Jerzy Masiakowski WIĘCEJ

Postępy terapii stwardnienia rozsianego

Artur Uździcki, Sebastian Awgul, Bolesław Banach WIĘCEJ

Historia farmacji wciąż inspiruje młodych

Anna Trojanowska WIĘCEJ

Farmakoekonomiczne możliwości racjonalizacji kosztów szpitala jako potencjał do doskonalenia przy wdrażaniu rekomendacji audytowych

Anna Królak, Wojciech Giermaziak WIĘCEJ

Leczenie żywieniowe w Polsce – rola farmaceuty szpitalnego

Anna Żuk, Włodzimierz Bialik WIĘCEJ

Współczesne możliwości terapii cellulitu

Magdalena Jastrzębska-Więsek, Joanna Rychtyk, Anna Partyka, Barbara Ludwikowska, Anna Wesołowska WIĘCEJ

Znaczenie wybranych polimorfizmów genu CYP2D6 w farmakoterapii bólu pooperacyjnego u chorych leczonych na oddziale ortopedycznym

Przemysław Niewiński, Gabriela Szymkowiak, Karolina Zarzecka, Magdalena Hurkacz, Wiktor Orzechowski, Grzegorz Odonicz-Czarnecki, Szymon Dragan, Anna Wiela-Hojeńska WIĘCEJ

Preskrypcja pielęgniarska – analiza polskiego stanu prawnego

Agnieszka Zimmermann, Ewa Cieplikiewicz, Agata Flis WIĘCEJ

Antyoksydanty lipofilne – prozdrowotne działanie

Hanna Czeczot, Grażyna Cichosz WIĘCEJ

Przepis pt. Pomada na liszaje Buchner w aptekarskim manuale Samuela Elsnera

Zbigniew Bela, Krzysztof Koniewicz WIĘCEJ

Nr 5/2018 (pełn