SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej Stańczak
 
   
 
     
Wiceprzewodniczący:
mgr Marianna Stefańczyk
 
 
     
Sekretarz:
dr Michał Nachajski
   
     
     
Członkowie:
 
 

dr Lucyna Bułaś

dr hab. Izabela Fecka, prof. uczelni

prof. dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni

dr Dominik Marciniak

prof. dr hab. Tomasz Pawiński

prof. dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

dr Agata Kryczyk-Poprawa

dr Tamara Raińska-Giezek

dr hab. Małgorzata Zygmunt