GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca
 
 
mgr Elżbieta Sienkiewicz
Apteka Fundacji „Farmacja Dolnośląska” Apteka Akademicka
ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
 
Wieloletni kierownik apteki „Akademickiej” Fundacji Farmacja Dolnośląska. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Specjalista farmacji aptecznej. Prowadzący zajęcia ze studentami kierunku farmacja z przedmiotu farmacja praktyczna oraz kursy dla uczestników szkoleń specjalizacyjnych w zakresie farmacji aptecznej.
 
 
Wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Ewa Poleszak
Katedra i Zakład Farmacji Społecznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
20-093 Lublin
 
Sekretarz
dr hab. Piotr Rudzki
 
Członek
dr Piotr Brukiewicz
Śląska Izba Aptekarska w Katowicach
ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice