GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca:
dr Bożenna Kwiatkowska
Zakład Farmacji Stosowanej UM
ul. Banacha 1,
02-097 Warszawa
tel. 22 572 09 78
 
 
     
Wiceprzewodniczący:
mgr Zofia Rogowska-Tylman
Apteka
ul. Ułańska 28,
99-400 Łowicz
tel. 46 837 56 11
Członek:
mgr Elżbieta Sienkiewicz

dr Maria Niemyjska