POSIEDZENIA NAUKOWO-SZKOLENIOWE

Posiedzenia naukowo-szkoleniowego organizowane są przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 16, Sekcje Ogólnopolskie Towarzystwa oraz Terenowe Oddziały Towarzystwa.

Szkolenia przeprowadzane są w formie on-line, tj. przy wykorzystaniu technologii webcast. Warunkiem zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia na wybrane szkolenie zgodnie z terminem umieszczonym w informacji o szkoleniu. Terminy szkoleń ogłaszane są w kalendarzu i aktualnościach na stronie głównej towarzystwa.

Regulamin posiedzeń naukowo-szkoleniowych można znaleźć na stronie:

https://www.ptfarm.pl/pub/File/dokumenty/dokumenty%20PTFarm%202013/Regulamin_szkolen_online_hp.pdf