ARTYKUŁ

Aleksander Zuchowski, Marzenna Bartoszewicz

Dlaczego tak trudno odkryć i wprowadzić nowe antybiotyki?
2017-12-04

Dlaczego tak trudno odkryć i wprowadzić nowe antybiotyki?

Odkrycie i wprowadzenie nowych antybiotyków, skutecznych wobec wciąż rosnącej oporności szczepów bakteryjnych, to istotny problem współczesnej farmacji. Spośród dużej liczby różnorodnych substancji, wykazujących w skali laboratoryjnej aktywność przeciwbakteryjną, niespełna kilka procent ma szansę na przejście przez wszystkie etapy rozwoju i wdrożenie jako leki. Opracowanie nowych antybiotyków wraz z racjonalnym stosowaniem substancji dotychczas dostępnych w lecznictwie, daje szansę na efektywne postępowania terapeutyczne w zakażeniach o etiologii bakteryjnej. W artykule zostaną opisane przyczyny trudności i proponowane rozwiązania w celu zwiększenia szansy na zastosowanie w lecznictwie nowych, skutecznych antybiotyków.
Słowa kluczowe: nowe antybiotyki, innowacje farmaceutyczne, przemysł farmaceutyczny, mikrobiologia farmaceutyczna, przedkliniczne badania nowych antybiotyków

Discover and develop new antibiotics – why it is so difficult?

Discover and develop of new antibiotics, effective against resistant bacteria is a major problem in pharmacy. Less than a few percent of new compounds have a chance to go through all stages of development and implementation as new antibiotic. Development of new antibiotics and rationalization of dosage for treatment, ensure effective treatment for patients with bacterial infection. The article explain causes of difficulty and the solution how to improve using new, effective antibiotics in the treatment of infections.

Keywords: new antibiotics, pharmaceutical innovations, pharmaceutical industry, pharmaceutical microbiology, preclinical development of new antibiotics

© Farm Pol, 2017, 73(8): 499-504