DOKUMENTY DLA AUTORÓW

Informujemy, że za artykuły nadesłane do czasopisma "Farmacja Polska" pobierana jest opłata w kwocie 1300 PLN + 8% VAT (1404 PLN), po zaakceptowaniu artykułu do druku. 

Po zaakceptowaniu artykułu do druku, kwotę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego:
PEKAO Bank Pekao SA 58 1240 1138 1111 0000 0209 5949
Tytuł przelewu: Za publikację w „Farmacji Polskiej” –  (podać tytuł pracy)
 
ORCID
Autorzy przesyłający swoje manuskrypty do czasopisma Farmacja Polska zobowiązani są do posługiwania się unikalnym numerem ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Jest to narzędzie cyfrowe umożliwiające identyfikację autora i jego pracy badawczej w komunikacji naukowej.
Autor może zarejestrować swój numer ORCID bez opłat pod adresem: https://orcid.org/

Wymagane dokumenty do wypełnienia przez autorów publikujących w "Farmacji Polskiej" znajdują się w systemie zgłaszania prac "Editorial System" (umowa autora z redakacją, oświadczenia dla autorów, formularz określający udział autorów w publikacji).