DOKUMENTY DLA AUTORÓW

Wymagane dokumenty do wypełnienia przez autorów publikujących w "Farmacji Polskiej"


Informujemy, iż za artykuły nadesłane do czasopisma Farmacja Polska po 1 lutego 2017 r. pobierana będzie opłata w kwocie 300 zł. Po zaakceptowaniu artykułu do druku, kwotę należy wpłacić na konto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,
BankMillennium SA 29 1160 2202 0000 0000 2770 0281. Tytuł przelewu: za publikację w Farmacji Polskiej