ARTYKUŁ

Patryk Bartnik, Mariola Drozd

Problem polipragmazji u osób w podeszłym wieku na przykładzie 62-letniej kobiety
2019-10-03

DOI: 10.32383/farmpol/116061

Farmakoterapia osób w wieku podeszłym jest trudna, zarówno ze względu na zmiany zachodzące z wiekiem w organizmie jak również występowanie wielochorobowości. Skuteczna i bezpieczna farmakoterapia osób starszych wymaga dużego zaangażowania lekarza. Przeprowadzony przegląd lekowy przez farmaceutów pozwoli na wykrycie problemów lekowych, które uniemożliwiają prowadzenie skutecznego leczenia. Przegląd lekowy jest odpowiednim narzędziem, które prowadzi do optymalizacji farmakoterapii pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa pacjenta. Pozwala na wykorzystanie wiedzy farmaceuty w zakresie farmakoterapii pacjentów oraz na zwiększenie jego zaangażowania, a także współpracy pomiędzy lekarzami i farmaceutami.
Słowa kluczowe: farmakoterapia, polipragmazja, wiek podeszły, przegląd lekowy.

The problem of polypragmasia in the group of elderly people. The case of a 62-year-old woman

Pharmacotherapy of the elderly is difficult. This is due to changes that occur with age in the body and the occurrence of multiple diseases. Effective and safe pharmacotherapy of the elderly requires commitment from the doctor. The Medicine Use Review performed by pharmacists will detect drug related problems that prevent effective treatment. The Medicine Use Review is an appropriate tool that will allow to optimize pharmacotherapy and improves patients’ effectiveness and safety. Moreover, it allows the pharmacist to use his knowledge of patient pharmacotherapy and increase his involvement, as well as improve the cooperation of doctors and pharmacists.
Keywords: pharmacotherapy, polypragmasia, elderly, Medicine Use Review.

© Farm Pol, 2019, 75 (9): 486–489

Problem polipragmazji u osób w podeszłym wieku na przykładzie 62-letniej kobiety

75.90 kB | 17 października 2019