PRZEGLĄD NUMERÓW

Rok
Lista numerów

Okładka

WIĘCEJ

Regulamin dla autorów

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Rozwiązania techniczne i oprogramowanie OPFARMSoftNova w opinii pracowników aptek ogólnodostępnych

Piotr Merks, Damian Świeczkowski, Urszula Religioni, Kordian Dryka, Miłosz Jaguszewski WIĘCEJ

Badanie opinii farmaceutów i studentów farmacji na temat organizacyjno prawnych form wykonywania zawodu farmaceuty, przewidzianych ustawą o zawodzie farmaceuty

Dominika Polakowska, Natalia Wrzosek, Agnieszka Ewa Zimmermann WIĘCEJ

Rola kinaz janusowych w leczeniu autoimmunologicznych chorób skóry

Arnold Kukowka, Maria Salmanowicz, Magda Mądra, Bolesław Banach WIĘCEJ

Benzydamina – korzyści i zagrożenia

Katarzyna Dominiak, Julia Bartkiewicz, Katarzyna Dettlaff WIĘCEJ

Droga do opieki farmaceutycznej w Polsce – praktyka, definicje i ustawa

Michał Byliniak, Katarzyna Galon, Iwona Arabas WIĘCEJ

Stosowanie suplementów u kobiet ciężarnych w świetle najnowszych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników

Agnieszka Wiesner, Paweł Paśko WIĘCEJ

Możliwości wykorzystania analogów glukagonopodobnego peptydu-1 w różnych jednostkach chorobowych

Weronika Bielka, Agnieszka Przezak, Maria Salmanowicz, Bolesław Banach WIĘCEJ

Rola melatoniny w cukrzycy typu 2 i otyłości

Agnieszka Przezak, Weronika Bielka, Maciej Arciszewski, Bolesław Banach WIĘCEJ

Okładka

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Farmakokinetyka antybiotyków aminoglikozydowych. Ustalanie dawki początkowej, podtrzymującej oraz przedziału dawkowania na podstawie danych farmakokinetyki populacyjnej

Arkadiusz Gruchlik, Marcin Kochan WIĘCEJ

Audyt – rodzaje i rola w procesach naprawczych podmiotów leczniczych

Anna Królak, Patrycja Kurowska WIĘCEJ

Developing Career as a Hospital Cancer Pharmacist in China

Jincheng Yang, Wendi Ge, Wenjing Yang WIĘCEJ

Leki z "rogu jednorożca" w kulturze medycznej i farmaceutycznej Europy

Mateusz Dąsal, Aleksander Smakosz, Wiktoria Kurzyna, Michał Rudko WIĘCEJ

XV Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Elżbieta Rutkowska, Anna Trojanowska WIĘCEJ

Zastosowanie związków niektórych metali w farmakoterapii

Paulina Wiśniewska WIĘCEJ

Rola stresu oksydacyjnego w etiologii wybranych chorób cywilizacyjnych

Patrycja Bojdo, Bartosz Gąsiorkiewicz, Paulina Koczurkiewcz Adamczyk, Elżbieta Pękala WIĘCEJ

Okładka I

WIĘCEJ

Okładka II

WIĘCEJ

Okładka III

WIĘCEJ

Spis treści

WIĘCEJ

Kokrystalizacja w matrycach polimerowych jako przykład ciągłej i skalowalnej metody otrzymywania kokryształów farmaceutycznych w skali przemysłowej

Anna Gołkowska, Aleksandra Dyba, Marta Kozakiewicz, Karol P. Nartowski WIĘCEJ

Prawa pacjenta w czasie epidemii

Wojciech Giermaziak, Patrycja Kurowska, Elżbieta Buczek WIĘCEJ

Wirus SARS-CoV-2: pochodzenie, budowa i cykl replikacyjny

Katarzyna Kuczyńska, Jolanta B. Zawilska, Julia Badura, Bartłomiej Strehl WIĘCEJ

Enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2) – główny receptor dla wirusa SARS-CoV-2

Sonia Frankowska, Karolina Zając, Klaudia Zargaryan, Jolanta B. Zawilska WIĘCEJ

Zrozumieć immunopatologię zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – klucz do skutecznej terapii COVID-19

Ewa Brzezińska-Błaszczyk, Jolanta B. Zawilska, Natalia Hille, Julia Szparowska, Anna Małecka, Mikołaj Grabia, Zuzanna Chojnacka WIĘCEJ

COVID-19: Epidemiologia, patogeneza, diagnostyka i objawy kliniczne

Jolanta B. Zawilska, Tomasz Swaczyna, Patrycja Masiarek, Aleksandra Waligórska, Zuzanna Dominiak WIĘCEJ

Szczepionki i leki stosowane w terapii COVID-19

J. B. Zawilska, K. Kuczyńska, M. Gawior, M. Kosiorek, K. Dąbrowska, Z. Dominiak, A. Baranowska, G. Skorupska, A. Sujecka, K. Michalak, A. Rojek A. Bakowicz, W. Kowalczyk, A. Wojciechowska, W. Bęczkowska, P. Maj WIĘCEJ