ARTYKUŁ

Jolanta Pyteraf, Witold Jamróz, Renata Jachowicz

Drukowane postacie leku – nowa perspektywa dla farmacji szpitalnej
2019-10-03

DOI: 10.32383/farmpol/116064

Ocena możliwości sporządzania preparatów leczniczych w oparciu o technologie druku dwuwymiarowego oraz trójwymiarowego stanowi tematykę licznych prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ostatnich latach. W publikacji opisano wybrane techniki druku, które w przyszłości mogą zostać wdrożone do sporządzania recepturowych postaci leku, szczególnie w warunkach apteki szpitalnej. Technologie te dają możliwość wytworzenia złożonych preparatów w trakcie jednego procesu, dzięki czemu mogą stanowić innowacyjną metodę wytwarzania produktów leczniczych dostosowanych do populacji pacjentów o szczególnych potrzebach terapeutycznych.
Słowa kluczowe: druk 3D, druk.

Printing technologies in pharmaceutical compounding as a new perspective for hospital pharmacy

The possibility of preparing drugs based on two- and three-dimensional printing technologies have recently been explored in the pharmaceutical field. Possibility of implementation of printing techniques in the preparation of compounded drugs, especially in a hospital pharmacy, was the object of this review. Printing technologies allow production of complex drug products in a single process. Therefore, this technology can become an innovative method preparation of compounded drugs adapted to patients with special therapeutic needs.
Keywords: three-dimensional printing, two-dimensional printing, compounded drugs, printed drugs, hospital pharmacy.

© Farm Pol, 2019, 75 (9): 502–509

 

Drukowane postacie leku – nowa perspektywa dla farmacji szpitalnej

3.60 MB | 17 października 2019