ARTYKUŁ

Irena I. Bąk-Sypień, Aleksandra Karmańska, Bolesław T. Karwowski

Zafałszowania na rynku żywności funkcjonalnej i suplementów diety oraz ich potencjalny wpływ na zdrowie
2019-10-03

W ciągu ostatnich lat popularność suplementów diety oraz żywności funkcjonalnej znacząco rośnie. Spowodowane to jest podwyższającą się świadomością konsumentów co do roli diety w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. Panuje również powszechne przekonanie, że tego typu produkty nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia człowieka. W Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych suplementy diety są prawnie uważane za żywność. Niestety nie podlegają ocenie bezpieczeństwa przed wprowadzeniem na rynek w takim stopniu jak to jest przewidziane dla produktów leczniczych. Fakt ten może być wykorzystany przez nieuczciwych producentów zarówno parafarmaceutyków jak i żywności funkcjonalnej, którzy wprowadzają na rynek zafałszowane produkty zawierające w składzie substancje niedozwolone. W niniejszej pracy wykazano, że zafałszowane suplementy diety i żywność funkcjonalna pośrednio lub bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo konsumentów oraz stan ich zdrowia.
Słowa kluczowe: zdrowie publiczne, oszustwa żywnościowe, zafałszowania.

Adulteration in the functional food and dietary supplements markets and their potential effect on human heath

In recent years, the popularity and consumption of dietary supplements and functional foods has been increasing mainly due to consumers’ awareness of the role diet in the prevention of civilization diseases. There is also widespread conviction that such products do not endanger human health. Unfortunately in the European Union and the United States, dietary supplements are legally considered foods, so they are not subject to safety assessments prior to market entry. This fact is exploited by dishonest manufactures of both parapharmaceuticals and functional foods, which market fraud or adulterated products containing, for example, medicinal or desirable ingredients but in the wrong quantities and proportions. This study has shown that adulterated dietary supplements and functional foods directly or indirectly affect the safety of consumers and their health.
Keywords: public health, food fraud, food adulteration, dietary supplements, functional food.

© Farm Pol, 2019, 75(9): 519–527

 

337.81 kB | 17 października 2019