ARTYKUŁ

Mirosław Malec

Sugammadeks: rewolucja w anestezjologii
2019-07-16

Sugammadeks jest pierwszym przedstawicielem klinicznym nowej klasy leków, który zrewolucjonizował anestezjologię. Selektywnie wiąże niedepolaryzujące leki zwiotczające mięśnie, odwracając tym samym ich działanie. Ze względu na wiązanie się z rokuronium w stosunku 1:1 jest w stanie odwrócić każdą głębokość bloku nerwowo-mięśniowego. Do tej pory został zatwierdzony do stosowania u dorosłych pacjentów i dzieci w wieku 2 lat. Od momentu zatwierdzenia w Europie, Japonii i Australii dostępne są dalsze informacje na temat jego stosowania w różnych populacjach pacjentów i określonych chorobach. Ze względu na profil farmakodynamiczny sugammadeks w połączeniu z rokuronium może potencjalnie zastępować sukcynylocholinę jako „złoty standard” środka zwiotczającego mięśnie do szybkiej indukcji znieczulenia. Stosowanie rokuronium, z możliwością odwrócenia jego działania za pomocą sugammadeksu, wydaje się bezpieczne u pacjentów z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, np. myastenią gravis.

Słowa kluczowe: sugammadeks, blokada nerwowo-mięśniowa.

Sugammadex: revolution in anesthesiology

Sugammadex is the first clinical representative of a new class of drugs that has revolutionized anesthesiology. Selectively binds non-depolarizing muscle relaxants, thus reversing their effects. Due to its binding to rocuronium in a ratio of 1:1 it is able to reverse any depth of the neuromuscular block. To date, it has been approved for use in adult patients and children aged 2 years. Since the approval in Europe, Japan, and Australia, further information is available on its use in different patient populations and diseases. Due to the pharmacodynamic profile, sugammadex in combination with rocuronium can potentially replace succinylcholine as the “golden standard” of muscle relaxant for the rapid induction of anesthesia. The use of rocuronium, with the possibility of reversing its action with sugammadex, appears to be safe in patients with neuromuscular disorders, e.g., myasthenia gravis.

Keywords: sugammadex, neuromuscular blockade, anesthesiology.

© Farm Pol, 2019, 75(6): 311–316

 

177.86 kB | 22 lipca 2019