ARTYKUŁ

Justyna Wolska, Alicja Wolska, Edward Kowalczyk, Anna Wiktorowska-Owczarek

Rola inhibitorów pompy protonowej w uszkodzeniu nerek – ryzyko stosowania preparatów OTC
2019-06-03

Inhibitory pompy protonowej (IPP)  to powszechnie stosowane leki kluczowe w terapii wielu schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. Mechanizm działania IPP polega na unieczynnieniu pompy protonowej znajdującej się na komórkach okładzinowych żołądka, co w rezultacie prowadzi do zahamowania wytwarzania kwasu solnego. IPP uchodzą za leki skuteczne, cechujące się dobrym profilem bezpieczeństwa. Ostatnio coraz częściej podkreślane jest realne ryzyko pojawienia się istotnych klinicznie skutków ubocznych długotrwałej terapii tymi lekami. Wśród nich wyróżnia się także ryzyko rozwoju uszkodzenia nerek- zarówno przewlekłej choroby nerek jak i pojawienia się ostrego uszkodzenia nerek a także ostrego śródmiąższowego zapalenia nerek. Artykuł ten ma na celu przedstawienie aktualnych doniesień na temat wpływu IPP na rozwój chorób nerek, ocenę słuszności występowania IPP w postaci preparatów OTC a także podkreślenie istotnej roli opieki farmaceutycznej w propagowaniu świadomej terapii inhibitorami pompy protonowej.

Słowa kluczowe: inhibitory pompy protonowej, IPP, przewlekła choroba nerek, ostre uszkodzenie nerek, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.

The role of proton pump inhibitors in renal disease - the risk of using OTC drugs

Proton pump inhibitors (PPIs) are commonly prescribed drugs, pivotal in the therapy of various gastrointestinal tract conditions. PPIs irreversibly block the gastric hydrogen/potassium adenosinetriphosphatase enzyme system and thus inhibit gastric acid secretion. They are considered effective, safe and well-tolerated medications. However, long-term PPIs therapy might elevate the risk of serious adverse events, including adverse kidney outcomes. There is a strong relationship between PPI use and the risk of acute interstitial nephritis (AIN), acute kidney injury (AKI) and chronic kidney disease (CKD). This article, based on the latest reports, demonstrates the association between PPI therapy and kidney disease development, the appropriateness of the wide availability of OTC PPIs medications and the crucial role of pharmaceutical care in patient’s education.

Keywords: proton pump inhibitors, PPI, chronic kidney disease, acute kidney disease, interstitial nephritis.

© Farm Pol, 2019, 75 (5): 264–270

328.06 kB | 25 czerwca 2019