ARTYKUŁ

Paulina Glajzner

Zakażenia związane z opieką zdrowotną – ciągle poważny problem lecznictwa w Polsce
2019-03-29

DOI: 10.32383/farmpol/116288

Zakażenia wynikające z opieki zdrowotnej są zagrożeniem przede wszystkim dla pacjentów hospitalizowanych. Zakażenia te są jednak nieuniknione, wynikają po części z postępu medycyny i podlega im kilka procent pacjentów. Dotykają one najczęściej osób o obniżonej odporności. Wywoływane są zwykle przez bakterie wielolekooporne o wysokim potencjale rozprzestrzeniania. Problem zakażeń szpitalnych może zostać zminimalizowany poprzez odpowiednie systemy kontroli i monitorowania ich. Niniejsza praca obejmuje analizę najnowszych danych dotyczących zakażeń szpitalnych i ich bakteryjnych czynników etiologicznych w Polsce i innych krajach europejskich.

Słowa kluczowe: zakażenia szpitalne, kontrola zakażeń, Klebsiella pneumoniae, szpitalne zapalenie płuc.

Infections associated with healthcare - a still serious problem of healthcare in Poland
The infections associated with healthcare are a threat to primarily of hospitalized patients. People with reduced immunity are at the greatest risk. Problem of nosocomial infections concerns several percent of patients. Nosocomial infections are unavoidable and they are partly the result of medical progress. They are usually caused by multi-drug resistant bacteria with high spreading potential. The problem of nosocomial infections can be minimized through adequate control and monitoring systems. This study includes the analysis of the latest data on nosocomial infections and their bacterial etiological factors in Poland and other European countries.

Keywords: Cross Infection, infection control, Klebsiella pneumoniae, Healthcare-Associated Pneumonia.

© Farm Pol, 2019, 75 (3): 148–157

 

Zakażenia związane z opieką zdrowotną – ciągle poważny problem lecznictwa w Polsce

291.82 kB | 18 kwietnia 2019