ARTYKUŁ

Marta Wojciechowska, Izabela Grzegorczyk-Karolak

Owoce açaí – potencjał terapeutyczny bazujący na profilu fitochemicznym surowca i współczesnych badaniach farmakologicznych
2019-03-29

DOI: 10.32383/farmpol/116289

Euterpe oleracea jest palmą występującą w Ameryce Środkowej i na północnych obszarach Ameryki Południowej. Na tym terenie owoce pozyskiwane z tego gatunku, zwane açaí, są składnikiem diety i tradycyjnym surowcem leczniczym. Ich działanie prozdrowotne wynika z bogatych właściwości odżywczych oraz wysokiej zawartości antyoksydantów takich jak antocyjany, flawonoidy czy kwasy fenolowe. W ostatnich latach zaobserwowano rosnące zainteresowanie owocami açaí na całym świecie, w tym także w Polsce. W odpowiedzi na to zainteresowanie, powyższa praca podsumowuje aktualny stan wiedzy z zakresu fitochemii, zastosowania, aktywności farmakologicznej oraz bezpieczeństwa stosowania tego surowca.

Słowa kluczowe: açaí, Euterpe oleracea, antyoksydant, polifenole, suplement diety.

Açaí – therapeutic capability based on a phytochemical profile and current pharmacological studies
Euterpe oleracea is a plant native to Central and northern South America. In this area, fruits of the species, called açaí, are traditionally used as a nutrient and as a medicinal raw material. Their health-promoting activities are based on the rich nutritional properties and high content of antioxidants such as anthocyanins, flavonoids and phenolic acids. In recent years, there has been a growing interest in açaí fruit around the world, including our country. In response to this interest, this review summarizes the knowledge on the phytochemistry, use, pharmacological properties and safety of usage of the raw material.

Keywords: açaí, Euterpe oleracea, antioxidant, polyphenols, dietary supplement.

© Farm Pol, 2019, 75 (3): 134–147

Owoce açaí – potencjał terapeutyczny bazujący na profilu fitochemicznym surowca i współczesnych badaniach farmakologicznych

337.26 kB | 18 kwietnia 2019