ARTYKUŁ

Anna Gołda, Justyna Dymek, Wioletta Polak, Aleksandra Uram, Effiom Uman-Ntuk, Agnieszka Skowron

Jakość konsultacji farmaceutycznej towarzyszącej ekspedycji pseudoefedryny w aptece ogólnodostępnej
2019-04-29

Badanie zaprojektowano w celu oceny jakości konsultacji farmaceutycznej towarzyszącej ekspedycji pseudoefedryny Metodyka: Badanie terenowe z zastosowaniem metodologii „tajemniczego pacjenta” przeprowadzone w 142 aptekach w Polsce. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch scenariuszy (scenariusz I: lek dla dziecka, II: dla pacjenta 75-letniego) oraz listy kontrolnej. W obydwu sytuacjach farmaceuta powinien odradzić lek. Listy kontrolne uzupełniano po opuszczeniu apteki. Dane analizowano zbiorczo. Oceniano, czy dokonano identyfikacji użytkownika i wykluczono przeciwwskazania do zastosowania leku. Wyniki: Analizowano 142 konsultacje (I n=72, II n= 70). Spontanicznej identyfikacji pacjenta dokonało jedynie 24 ze 142 farmaceutów. Scenariusz I: 21 farmaceutów nie zadało żadnego pytania. Scenariusz II: tylko 22% ekspediujących lek dla „starszej osoby” ustaliło jej wiek. 50% konsultujących nie zapytało o choroby/inne leki stosowane przez niego. Wnioski: Konieczna jest edukacja farmaceutów w zakresie przeprowadzania wywiadu i wprowadzenie algorytmów ekspedycji niektórych leków.

Słowa kluczowe: konsultacja farmaceutyczna, apteka ogólnodostępna, pseudoefadryna, samoleczenie, tajemniczy pacjent.

An assessment of counseling quality provided by community pharmacies to patients during expedition of pseudoephedrine
The study was designed to investigate the quality of pharmaceutical counseling accompanying the expedition of pseudoephedrine. Method: the “mystery patient” study carried out in 142 community pharmacies in Poland. The study was conducted using two scenarios and a check-list. The scenario I: drug for child, II: 75-year-old man. In both situations, the pharmacy staff should discourage the use of the drug. The checklists were completed after leaving the pharmacy. The data were analyzed collectively. It was assessed whether the pharmacists/ technicians identify the drug user and/or exclude contraindications. Results: 142 consultations were analyzed (I n=72, II n=70). Only 24 out of 142 pharmacists/technicians identified the patient. Scenario I: 21 pharmacists did not ask any questions. Scenario II: only 22% pharmacists/technicians informed that the drug is for the “elderly person” determined his age, 50% of consultants did not ask about diseases/other medicines used by him. Conclusions: It is necessary to educate pharmacists about conducting interviews and introducing algorithms for the expedition of OTC drugs.

Keywords: pharmacist counseling, community pharmacy, pseudoephedrine, self-treatment, mystery patient

© Farm Pol, 2019, 75(3): 111–118

 

111.32 kB | 18 kwietnia 2019