ARTYKUŁ

Michał Sławiński, Małgorzata Marchelek-Myśliwiec, Violetta Dziedziejko, Barbara Dołęgowska

Leki immunosupresyjne – problemy diagnostyczne
2019-02-28

DOI: 10.32383/farmpol/116301

Leki immunosupresyjne są niezbędne w terapii po przeszczepieniu narządów unaczynionych. Głównym celem ich stosowania jest zahamowanie odpowiedzi immunologicznej biorcy tak, aby przeszczepiony narząd nie uległ uszkodzeniu i tym samym nie utracił swojej funkcji. Terapia immunosupresyjna musi być wdrożona w momencie transplantacji i kontynuowana aż do ustania funkcji przeszczepionego narządu. Ponieważ leki te mają wąski indeks terapeutyczny to niezbędne jest monitorowanie ich stężenia we krwi. Artykuł ten jest poświęcony problemom i czynnikom, które mogą wpływać na nieprawidłowy wynik badania stężenia wybranych leków immunosupresyjnych we krwi.
Słowa kluczowe: przeszczepienie nerki, immunosupresja, monitorowanie terapeutyczne leków.
 
Immunosuppressive drugs – diagnostic problems
Immunosuppressive drugs are essential for post-transplant therapy of vascular organs. The main purpose of their use is to suppress the recipient’s immune response so that the transplanted organ is not damaged and keeps its function. Immunosuppressive therapy must be implemented at the moment of transplantation and continued until the function of the transplanted organ ceases. Since these drugs have a narrow therapeutic index, it is necessary to monitor their concentration in the blood. This article is devoted to the problems and factors that may affect the abnormal concentration result of the selected immunosuppressive drugs in blood.
Keywords: kidney transplantation, immunosuppression, therapeutic monitoring of drugs.

© Farm Pol, 2019, 75(2): 57–60

Leki immunosupresyjne – problemy diagnostyczne

75.40 kB | 25 marca 2019