ARTYKUŁ

Karolina Wołonkiewicz, Irma Podolak, Paweł Paśko, Agnieszka Galanty

Analiza zawartości kofeiny w suplementach diety wspomagających odchudzanie
2019-02-28

Suplementy diety mają na celu wzbogacenie codziennych posiłków. Stanowią cenne źródło witamin, aminokwasów, składników mineralnych, a także innych związków o działaniu fizjologicznym. Obecnie obserwuje się wzmożone zainteresowanie suplementami diety, ze względu na ich szerokie rozpowszechnienie i wszechobecną reklamę. Szczególnie często wybierane są suplementy diety zawierające składniki pochodzenia roślinnego, ze względu na postrzeganie ich jako naturalne i bezpieczne. W rzeczywistości jednak ich bezpieczeństwo i jakość budzą wiele zastrzeżeń.
Celem pracy była analiza zawartości kofeiny w suplementach diety wspomagających odchudzanie rozpowszechnionych na polskim rynku. Do badania włączono 5 suplementów diety i jeden produkt leczniczy.
W pracy wykorzystano ekstrakcję za pomocą ultradźwięków. Próbki badanych preparatów ekstrahowano wodą. Otrzymane ekstrakty poddano analizie ilościowej wykorzystując wysokosprawną chromatografię cieczową HPLC.
W większości przypadków oznaczona zawartość kofeiny różniła się od wartości deklarowanej przez producenta. W trzech przypadkach zawartość ta była mniejsza, a w jednym preparacie większa, w odniesieniu do deklaracji producenta. Różnice te były istotne statystycznie.
Słowa kluczowe: suplementy diety, kofeina, wspomaganie odchudzania.
 
Analysis of caffeine content in weight-loss dietary supplements
Dietary supplements are intended to enrich daily diet. Dietary supplements containing ingredients of plant origin are particularly often chosen because they are perceived as natural and safe. In reality, however, their safety and quality raise many objections. The aim of the study was the analysis of the caffeine content in weight-loss dietary supplements, which are widespread on the Polish market. Five dietary supplements and one medicinal product were included in the study.
Ultrasound-assisted extraction was used in the work. Samples of the analyzed formulations were extracted with water. The obtained extracts were subjected to quantitative analysis using high performance liquid chromatography HPLC.
In most cases, the determined caffeine content was different from the value declared by the manufacturer. In three cases this content was lower and in one preparation higher in relation to the manufacturer’s declaration. These differences were statistically significant.
Keywords: dietary supplements, caffeine, weight-loss.

© Farm Pol, 2019, 75(2): 53–56

74.28 kB | 25 marca 2019