ARTYKUŁ

Anna Czech, Krzysztof Niwiński, Renata Jachowicz

Innowacyjne rozwiązania w technologii preparatów stosowanych w terapii okulistycznej
2019-01-31

DOI: 10.32383/farmpol/116307

W zakresie preparatów aplikowanych na powierzchnię gałki ocznej wyróżnia się dwa zasadnicze kierunki badań zmierzające do wydłużenia uwalniania substancji leczniczej oraz eliminowania ze składu środków konserwujących. Jednym z proponowanych rozwiązań jest wykorzystanie soczewek kontaktowych, jako nośników substancji leczniczej. Odpowiednio zaplanowany proces technologiczny oraz dobór polimerów umożliwia wprowadzenie do soczewek substancji leczniczej w postaci nanonośników, filmów, implantów.

Słowa kluczowe: leki do oczu, soczewki lecznicze, technologia EyeSol®.

Innovative solutions in technology of ophthalmic dosage forms 

In the field of topically-applied ocular dosage formes, two basic directions are proposed to achieve prolonged drug release and eliminate preservatives from the composition. One of the proposed solutions is the use of contact lenses, as a drug carriers. Appropriately planned technological process and selection of polymers enable introduction of drug substance into the therapeutic contact lenses in form of nanocarriers, films and implants.

Keywords: ocular drug delivery, therapeutic lenses, EyeSol technology®.

© Farm Pol, 2019, 75 (1): 28–33

Innowacyjne rozwiązania w technologii preparatów stosowanych w terapii okulistycznej

208.08 kB | 12 lutego 2019