ARTYKUŁ

Anna Kurek-Górecka, Radosław Balwierz, Dominik Marciniak, Zofia Dzierżewicz, Justyna Więcławek, Beata Sarecka-Hujar, Bożena Karolewicz, Marcin Delijewski

Zastosowanie pyłku pszczelego w profilaktyce i leczeniu wielu chorób
2018-03-15

DOI: 10.32383/farmpol/119190

Pyłek pszczeli stanowi wartościowy produkt pszczeli cechujący się dużą wartością odżywczą i działaniem prozdrowotnym. Pyłek pszczeli ze względu na swój skład może zostać wykorzystany w profilaktyce i leczeniu wielu chorób. Działa prewencyjnie w schorzeniach układu krążenia i nowotworach, a także spowalnia procesy starzenia. Wykorzystywany jest w leczeniu oparzeń termicznych oraz wykazuje działanie ochronne przed promieniowaniem jonizującym i wspomaga terapię nowotworów. Wykorzystywany jest w terapii: nadciśnienia, dyslipidemii, schorzeń prostaty, osteoporozy, anemii, depresji. Pyłek pszczeli wykazuje również działanie immunomodulujące, a także antyalergiczne. Celem pracy było przybliżenie właściwości pyłku pszczelego oraz charakterystyka działania pod kątem możliwych aplikacji w farmacji i medycynie.

Słowa kluczowe: pyłek pszczeli, apiterapia, właściwości biologiczne, zastosowanie w medycynie

Use of bee pollen in the prevention and treatment of many diseases

Bee pollen is a valuable bee product with high nutritional value and health benefits. Bee pollen can be used in the prevention and treatment of many diseases. It acts preventively in cardiovascular diseases and cancer and also slows the aging process. It is used in the treatment of thermal burns and has a protective effect against ionizing radiation and supports the treatment of cancer. It is used in therapy: hypertension, dyslipidemia, prostate diseases, osteoporosis, anemia, depression. Bee pollen also has an immunomodulating effect, as well as anti-allergic. The aim of the study was to estimate the properties of bee pollen and the characteristics of action for possible applications in pharmacy and medicine.

Keywords: bee pollen, apitherapy, biological properties, use in medicine

© Farm Pol, 2018, 74 (3): 158–163

Zastosowanie pyłku pszczelego w profilaktyce i leczeniu wielu chorób

81.62 kB | 13 kwietnia 2018