O SEKCJI

Misją Sekcji jest zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla środowiska farmaceutycznego i promowanie roli farmaceuty jako pełnoprawnego uczestnika procesu terapeutycznego a także upowszechnianie funkcji społecznej apteki – jako placówki ochrony zdrowia publicznego. Sekcja ma za zadanie, poprzez podkreślanie potencjału zawodowego farmaceutów, wskazywać na możliwości zajmowania przez aptekę właściwej pozycji we współczesnej ochronie zdrowia.

Sekcja opracowuje a także opiniuje propozycje rozwiązań prawnych, które z zamierzenia służą polskim pacjentom, farmacji i rozwojowi aptekarstwa. Sekcja działa również na rzecz kształcenia studentów farmacji i edukacji farmaceutów w dziedzinie prawa farmaceutycznego dla propagowania świadomości prawnej.

Sekcja, by osiagnac powyzszy cel, opracowuje rozwiązania w zakresie legislacji i stara się by zostały one wdrożone do systemu prawnego.

Wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którzy chcą włączyć się i wesprzeć działalność Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego zapraszamy do wypełnienia Deklaracji Członkowskiej i przesłanie jej na adres podany w zakładce Kontakt

PLIKI DO POBRANIA