WŁADZE SEKCJI

ZARZĄD SEKCJI:

przewodnicząca – dr hab. Agnieszka Zimmermann
wiceprzewodniczący – mgr Michał Pietrzykowski
sekretarz – dr Monika Gajewska
członkowie zarządu: prof. dr hab. Jerzy Krysiński