ARTYKUŁ

Chunlian Tian, Yuru Guo, Yu Chang, Jihang Zhao, Cancan Cui, Mingchun Liu

Dose-effect relationship on anti-inflammatory activity on LPS induced raw 264.7 cells and antioxidant activity of rutin in vitro
2019-06-28

Dose-effect relationship on anti-inflammatory activity on LPS induced raw 264.7 cells and antioxidant activity of rutin in vitro

1.86 MB | 28 czerwca 2019