ARTYKUŁ

Liu Zou, Shujuan Xiong, Xiangping Deng, Juan Liu, Runde Xiong, Zhe Wang, Xuan Cao, Yanming Chen, Yu Guo, Guo Tao Tang

Preparation of scutellarin loaded tpgs polymeric micelles and evaluation of its pharmacokinetics and pharmacodynamics effects in rats
2018-12-06

580.76 kB | 17 grudnia 2018