ARTYKUŁ

Anna Nowicka, Wanda P. Nawrocka, Hanna Liszkiewicz, Joanna Wietrzyk, Artur Anisiewicz, Wojciech Kołodziejczyk

Synthesis and in vitro antiproliferative activity of novel Mannich bases – 2-arylideneaminobenzimidazoles derivatives
2018-04-06

144.40 kB | 6 kwietnia 2018