ARTYKUŁ

Tomasz Gębarowski, Katarzyna Gębczak, Benita Wiatrak, Anna Kulma, Katarzyna Pelc, Tadeusz Czuj, Jan Szopa, Kazimierz Gąsiorowski

Flax oil from transgenic Linum usitatissimum selectively inhibits in vitro proliferation of human cancer cell lines
2017-03-09

Zobacz również: