ARTYKUŁ

Anna Wieczyńska, Joanna Weżgowiec, Włodzimierz Więckiewicz, Anna Czarny, Julita Kulbacka, Danuta Nowakowska, Roman Gancarz, Kazimiera A. Wilk

Antimicrobial activity, cytotoxicity, and total phenolic content in different extracts of propolis from the West Pomeranian region in Poland
2017-03-09

105.79 kB | 21 grudnia 2017

Zobacz również: