ARTYKUŁ

Qian-Qian Zhai, Jing Pang, Guo-Qing Li, Cong-Ran Li, Yu-Cheng Wang, Li-Yan Yu, Jian Li, Xue-Fu You

Preclinical pharmacokinetic analysis of (E)-methyl-4-aryl-4-oxabut-2-enoate, a novel Ser/Thr protein kinase kinaseB inhibitor, in rats
2017-01-04

142.36 kB | 21 grudnia 2017

Zobacz również: