ARTYKUŁ

Kristina Ramanauskiene, Asta Marija Inkënienë, Arűnas Savickas, Rűta Masteikova, Valdemaras Brusokas

Analysis of the antimicrobial activity of propolis and lysozyme in semisolid emulsion systems.
2010-02-04

1.29 MB | 21 grudnia 2017

Zobacz również: