ARTYKUŁ

Henryk Foks, Krystyna Wisterowicz, Antoni Nasal, Barbara Damasiewicz, Aleksandra Radwańska

Studies on quinoxaline derivatives. Synthesis of quinoxalylamino-l,3-diazacycloalkanes with potential hypoten-sive activity
2009-10-06

288.07 kB | 21 grudnia 2017

Zobacz również: