ARTYKUŁ

Marek Bajda, Anna Więckowska, Barbara Malawska

Electrophoretically mediated microanalysis technique as a tool for the rapid screening of novel acetylcholi-nesterase inhibitors.
2009-10-06

174.76 kB | 21 grudnia 2017

Zobacz również: