KONTAKT

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

ul. Długa 16

00-238 Warszawa

 

Adres korespondencyjny:

Andrzej Winnicki

Katedra Technologii Postaci Leku

Collegium Medicum w Bydgoszczy

ul. Jurasza 2

85-089 Bydgoszcz