KONTAKT

Siedziba Sekcji: 
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
ul. Długa 16
Warszawa

Adres kontaktowy email:
dr n. farm. Urszula Rogozińska
urszula.rogozinska@farmacjaprzemyslowa.pl