O SEKCJI

Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej powstała w 2009 roku.

Misją sekcji jest integracja środowiska farmaceutycznego zainteresowanego opieką farmaceutyczną, upowszechnienie wiedzy dotyczącej prowadzenia opieki farmaceutycznej oraz działanie na rzecz kształcenia studentów farmacji w dziedzinie opieki farmaceutycznej.

Celem Sekcji jest realizacja misji, celów i głównych założeń opieki farmaceutycznej, popularyzacja jej wśród farmaceutów, lekarzy i innych zawodów medycznych oraz pacjentów, rozwój i doskonalenie wiedzy i umiejętności studentów kierunku Farmacja i farmaceutów prowadzących opiekę farmaceutyczną, prowadzenie badań z obszaru praktyki opieki farmaceutycznej oraz tworzenie standardów praktyki opieki farmaceutycznej.

Sekcja, aby osiągnąć powyższe cele, organizuje szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty i inne przedsięwzięcia edukacyjne mające na celu doskonalenie umiejętności z zakresu opieki farmaceutycznej, prowadzi konsultacje, opracowuje ekspertyzy, opinie, zalecenia z zakresu opieki farmaceutycznej oraz współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, ośrodkami naukowymi, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu.

W 2013 r. Sekcja przygotowała pierwszą w Polsce propozycję rozwoju praktyki farmaceutycznej w realiach polskiego systemu ochrony zdrowia, której celem jest zwiększenie zaangażowania farmaceutów w zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w polskim społeczeństwie. Obecnie należy stwierdzić, że część z tych propozycji zaczyna się realizować.

Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030. Projekt Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego [:: do pobrania ::]

Członków Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, którzy chcą włączyć się i wesprzeć działalność Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej zapraszamy do wypełnienia Deklaracji Członkowskiej i przesłanie jej na adres e-mail: sekcjaofptfarm@gmail.com

Sekcja organizuje konferencje z opieki farmaceutycznej, informacje na stronie: www.opiekafarmaceutyczna.com.pl

Regulamin Sekcji - plik do pobrania