WŁADZE ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału:

Prezes:
mgr Andrzej Prygiel
   
     
Wiceprezes:
mgr Irena Sikora
   
     
Sekretarz:
mgr Maria Pająk
   
     
Skarbnik:
mgr Aleksandra Burek
   
     
Członkowie:    
mgr Marek Matysik
   
mgr Grzegorz Walkiewicz
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący:
mgr Alicja Małota
   
     
Członkowie:    
mgr Józef Boryczka
   
mgr Beata Siwy