KONFERENCJE

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Program

PROGRAM

 

8 grudnia 2023 r. (piątek) – wykłady w sali Scherzo

 

13.00–14.00    Obiad

14.00–14.10    Otwarcie konferencji i powitanie gości

dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni – prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

mgr farm. Justyna Zamarska przewodnicząca Sekcji Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

 

Sesja 1 (14.10–15.25)

14.10–14.35    dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka (Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Dojelitowego, Pozajelitowego i Metabolizmu POLSPEN): Żywienie dojelitowe jako forma terapii

14.35–15.00    dr n. med. Marcin Folwarski (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp zo.o., Gdańsk): Terapia żywieniowa jako element opieki okołooperacyjnej

15.00–15.25    mgr Magdalena Piętka (Szpital Specjalistyczny im. Stanleya Dudricka w Skawinie): Niekliniczne czynniki mające wpływ na kliniczne decyzje

15.25–16.00    przerwa kawowa

 

Sesja 2 (16.00–18.30)

16.00–16.20    dr n. farm. Witold Brniak (Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński): Stabilność witamin w mieszaninie żywieniowej

16.20–16.40    dr n. farm. Aleksandra Gostyńska (Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań): Hepatotoksyczność emulsji  tłuszczowych

16.40–17.00    mgr Wojciech Grasewicz (Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa): Leczenie żywieniowe w szpitalu pediatrycznym: mali pacjenci–duże wyzwania

17.00–17.10    prezentacja firmyClinical Nutrition Company

17.10–17.20    prezentacja firmy Fresenius Kabi

17.20–17.30    mgr Dominika Jachnik: Ocena prawidłowości stosowania doustnych postaci leków u chorych żywionych enteralnie

17.30–18.30    Panel dyskusyjny: Od zlecenia do żywienia (Zespół żywieniowy – podział zadań i problemów do rozwiązania)

19.15–21.00    Kolacja

 

9 grudnia 2023 r. (sobota)

 

7.00–9.00 Śniadanie

 

Sesja 3 (9.00–12.30)

KURS REALIZOWANY METODĄ WARSZTATÓW ZAKOŃCZONY TESTEM – do wyboru dla każdego uczestnika po 2 warsztaty, za które zostaną przyznane 4 punkty edukacyjne.

WARSZTAT 1.          Praktyczne aspekty przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego

                              na bazie worków przemysłowych (sala Ballada)

WARSZTAT 2.          Obliczenia stabilności worków RTU po suplementacji (sala nr 2, parter)

WARSZTAT 3.          Wyroby medyczne stosowane w żywieniu do- i pozajelitowym (sala nr 8, parter)

WARSZTAT 4.          Podawanie leków pacjentom żywionym enteralnie – analiza przypadków klinicznych

                               (sala nr 9, parter)

WARSZTAT 5.          Procedury zakładania odzieży specjalistycznej Cleanroom w pracowni leku jałowego (sala Etiuda)

WARSZTAT 6.          Automatyzacja procesu sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, nowe rozwiązania w obliczaniu stabilności (sala Scherzo)

 

10.30–11.00                Przerwa kawowa pomiędzy warsztatami

13.00–14.00                Obiad

 

141.26 kB | 1 grudnia 2023