WŁADZE ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału:

Prezes:
mgr farm. Adrian Głogowski
   
     
Wiceprezes:
mgr farm. Elżbieta Kałużna–Cebula
   
     
Sekretarz:
mgr farm. Marcin Stolarczyk
   
     
Zastępca sekretarza:
mgr farm. Dominika Połowniak
   
     
Skarbnik:
mgr farm. Robert Gocał
   
     
Członkowie:    
mgr farm. Olga Kuzdak
   
 
Komisja Rewizyjna

mgr farm Piotr Iżowski
mgr farm. Renata Goleń–Flis