STANOWISKO

Poparcie przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne stanowiska Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego oraz Polskiej Rady Leku Roślinnego
13 lutego 2023

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne popiera stanowisko Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego oraz Polskiej Rady Leku Roślinnego dotyczące wprowadzenia zmiany na liście istniejących zawodów w zakresie rezygnacji z zawodu „zielarz-fitoterapeuta”.

Poparcie stanowiska przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne - plik do pobrania